Petrus Romanus, Frar 22, 2021

_______________________________________________________________

WILLIAM: Nakita ko ang Krus – puti kaayo kini ug ang Tulo ka Daghang mga Anghel nagbarug sa taas sa Krus ug usa ka puti nga seda nga ‘dalan’ ang gihimo gikan sa Krus hangtod sa akong lugar. Sa ibabaw sa White Cross adunay pito ka Mga Bituon, nga nagsidlak.

Nagbukas ang White Cross ug nakita ko si Jesus ug ang Our Lady nga nag-slide. Sunod sa Atong Ginoo si Saint Peter ug sunod sa Our Lady si Saint Paul . Sa likud nila daghang, daghang mga Anghel. Sa atubangan nila Jesus ug Maria ug sa mga Santos sa ilang atubangan, Gibutang nila ang ilang mga bukton ug gibutang sila sa usa ka bugkos. Naghikap sila sa usag usa. Gisenyasan ako ni Jesus nga magtan-aw, ingon sila naggunit sa mga kamot – apan sa ilang atubangan ug labi pa, si Jesus, usa ka Espada nga porma taliwala sa ilang mga kamut ug giapil sa kini nga Espada mao ang mga Yawi ni San Pedro . Si Jesus nagsulti:

ATONG GINOO: “Anak ko, kini usa ka ilhanan sa moabut sa imong Paghari ingon si Papa Pedro II. Ang mga Yawi mao ang nahatag na kanimo ug ang Espada mao ang gihatag kanimo ni San Pedro ug San Pablo . 

WILLIAM: Ang Espada usa ka bulawan nga Espada ug gibayaw kini ni Jesus ug mianha. Gitunol ni Jesus kanako ang Espada ug miingon:

ATONG GINOO: “Ania ang Espada sa Balaan nga Kamatuuran , nga imong gamiton karon ingon Pedro II.”

WILLIAM: Gitunol ni Jesus sa akon ang Espada – ang mga Yawi ni San Pedro naa sa gunitanan sa Espada.

AMONG GINOO: “Ikaw, Akong anak, mao ang ‘Anghel sa Balaan nga Kahayag ug Gugma’ ug pinaagi sa niini nga Espada madaog nimo ang usa nga Daotan sa tawo ug tanan nga mga demonyo sa Kalibutan, kung ihatag ko kanimo ang mga panudlo. Panalanginan Ko ikaw, Akong ‘Anghel sa Sagradong Gugma ug Kamatuuran’ : Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

WILLIAM: Gihagkan ako ni Jesus ug mibalik kauban ang Our Lady.

Si Jesus moadto sa unahan ug naghimo sa Ilhanan sa Krus: “Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

ATONG GINOO: “Gipanalanginan ko ikaw, Akong anak ug tanan nakong mga anak sa Langitnon nga Kahayag. + Karon gisaulog namon ang Duha ka Mga Propeta sa Holy Mother Church, Saint Peter ug Saint Paul . Karon, akong gitudlo sila ingon imong espesyal nga Angels of Divine Truth. Mahimo sila nga imong kauban hangtod nga makuha nimo ang imong ganti. Tabangon ka nila nga makadala sa imong krus ug tukuron pag-usab ang Akong Simbahan dinhi sa Kalibutan ug ihanda kini alang sa Akong Ikaduhang Pag-anhi , kung moanhi ako sa Labing Himaya ug Kusog.

“Ang Simbahan sa karon nga panahon nagaagi sa daghang mga pagsulay ug kalisdanan, diin ang Akong mga anak giguyod gikan sa usa ka tumoy sa Yuta ngadto sa pikas. Nag-antos sila pag-ayo, kay miabot ang panahon nga Akong ipadala ang ilang Lider ug Vicar aron malampasan ang daotan ug ipahiuli ang mga bata sa wala pa ulahi ang tanan. ”

“Ang nahibilin nga Simbahan kinahanglan mobangon, aron masusi ang Usa nga Daotan ug ang iyang mga plano. Gipadala ko karon kanimo ang Akong ‘Anghel sa Langitnon nga Gugma ug Kahayag’ aron mapahiuli ang Akong Gingharian sa Yuta, aron maandam ang Akong mga anak alang sa Akong Pagbalik sa Yuta uban ang tanan nga Himaya niini. ”

“Magpabilin ka nga malinawon, Akong balaan nga anak, samtang nagaandam ako alang sa imong pagpagawas, aron makagiya ka ug mapakain ang Akong mga karnero nga wala’y pangulo, tungod kay ang panahon nga gitangtang si Papa Benedikto hapit na ug ang pagkaguba sa kadaghanan sa Akong Balaang Mga Dapit sa Yuta. Nagpanawag ako sa katawhan nga mag-andam, tungod kay ang mga adlaw naihap sa pila. Ang oras sa Pagkastigo haduol na, tungod kay daghang mga hitabo ang hapit nang mahinabo. ”

“Nagtawag ako sa Akong Balaang Pranses Monarch nga mag-andam, tungod kay miabut ang panahon aron mag-andam alang sa pagsugod sa labing kusog nga pagsugod. Pag-ampo, Akong mga tawo, alang sa sunod nga Santo Papa, Papa Peter II ug ipangamuyo ang Monarch sa Pransya , tungod kay moapil sila sa dili madugay, aron madaog ang Dautan ug ang iyang daotang pwersa, tungod kay hapit na ang panahon sa Rebolusyon. ”

“Akong Balaang Anak, William, ang imong panahon haduol na, nga igapadala ko kanimo ngadto sa daghang kayutaan aron dad-on ang Akong mga Pulong sa paglaum ug pagdasig. Ayaw kahadlok o pagsamok sa mga kaaway, kay mangurog sila nga naa sa imong presensya. Anak, kadtong imong mahimamat ka daghang mga pagbag-o, moabut sa imong kinabuhi, nga makapahingangha sa imong mga kaaway. Pagmaisugon ug dad-a ang espada uban kanimo, tungod kay pagalaglagon mo ang kaaway.

“Ang mga Tagakita dili pa mahiusa, bisan kung gipaningkamutan kaayo nimo, apan sigurado nga mahibal-an nila kung kanus-a ang tama nga panahon.”

“Akong mga anak sa Japan : Dako ang akong pasalamat sa mga bata sa inyong Nasud, tungod sa pipila nga nagtuo – apan nahibal-an kini: daghan, liboan ang magakabig sa labing madali, tungod kay daghang mga Chastisement ang moabut.”

Mga anak ko sa Taiwan , pag-ampo ug pagsalig Kanako, bisan kung ang inyong nasud ipaubus sa mabug-at nga pagsulay. Siguruha nga maluwas ko ang daghan. Salig Kanako, kay moanhi ako ug ipadala ko ang Akong Maunongon nga Paksa, nga mahimong Katapusan nga Vicar sa Holy Mother Church . Ayaw kahadlok, mga anak nga matahum, tungod kay gihigugma kaayo ko kamo. ”

“Sa mga tawo sa Hong Kong : pag-ampo Kanako, ang Diosnon nga Hari, Kinsa ang gihigugma ninyo. Nakadungog ako sa imong mga pag-ampo, apan hinumdumi, ang China gusto nga manag-iya sa imong yuta, apan hibal-an, dili kini magdugay, tungod kay adunay Akong Mga Plano alang sa niining daghang yuta, tungod kay kini mabalhin, sa higayon nga kini gigamit sa pagpanton. ang kaliwatan sa tawo, tungod kay daghan sa imong mga anak ang managtoo kanako. Pag-ampo, minahal nga mga anak ug hibal-i nga ang Akong Santo Papa ug ako adunay Espesyal nga Mga Plano alang kanimo. ”

“Daghang mga tawo sa kalibutan, ang naghatag sa mga plano sa Usa nga Daotan ug usa ka paagi nga ang Usa nga Dautan nakontrol ang tawhanon nga kaliwatan, pinaagi sa Bakuna , nga gibutang sa mga bukton sa Akong mga matahum nga anak. Salig Kanako, Akong minahal nga mga anak, tungod kay ang Pagbakuna usa ka sayup, bisan kung daghang mga tawo ang namatay, apan sa tinuud nga kamatuoran ang mga awtoridad nagpahisalaag sa publiko. Mga anak ko, ayaw pagkuha ang Bakuna, tungod kay kini aron makontrol ka. Dili nimo kinahanglan magbulag aron mapanalipdan ang imong kaugalingon, tungod kay ang hinungdan ra nga gusto nila nga buhaton nimo kini aron maihap ka nila ug mairekord, tungod kay kung magkasuod ka, dili nila kini mahimo.

“Mga anak ko, ayaw paghunahuna nga tugotan ko kamo nga magbinuang sama niini. Dili, Minahal kong mga anak, kung adunay ka pagsalig ug pagsalig Kanako, wala sa mga kini nga mga butang ang makahasol kanimo pag-usab – apan ang katawhan gikuha ang kaugalingon gikan sa Gugma sa ilang Dios ug ilang Balaang Inahan. ”

“Ang kalibutan nagpadayon sa pagkadulom ngadto sa kangitngit, tungod kay ang katawhan nabuta ug adunay daghang mga sakit ug mga hampak nga miigo sa kalibutan. Nahatagan ka sa tanan nga mga tambal nga natural aron malampasan ang tanan, sama sa pag-andam kaninyong tanan sa umaabut nga panahon. ”

“Ang kalibutan nagpadayon sa pagpadayon ngadto sa mga bukton sa Usa nga Daotan tungod kay iyang gihangop ang mga tawo nga buhaton ang iyang gusto. Apan hibal-i kini, Minahal kong mga anak, hapit na matapos ang iyang oras, tungod kay ang katapusang mga Pagdisiplina moabut sa dili madugay. Mao nga gihangyo ko kamong tanan nga mag-ampo – mag-ampo labi na ang Divine Mercy Chaplet ug ang Rosaryo nga gihatag sa Akong Labing Balaang Inahan. 

“ Australia, Australia! Tinuud nga nagtoo ka nga nagmalampuson ka sa pagtangtang sa Virus , apan wala nimo masabti nga kini sinugdanan lamang, tungod kay ang mga Chastisement mahulog sa imong Nasud, nga adunay mga dagku nga linog nga dili makita sa imong yuta, nga makaguba sa imong mga Lungsod ug daghan mga hampak, hangtod nga makaabut ka Kanako ug sa Akong Inahan. Sa wala pa ako moanhi sa ikaduha nga higayon ang imong yuta pagakubsan ngadto sa 2000 square kilometros , tanan tungod kay imong gisalikway ang mga Pagpakita sa Akong Mahal nga Inahan sa imong matahum nga Yuta. Pag-ampo, minahal nga mga anak, tungod kay natugyan ka sa Balaang Espiritu, Nga Naglingkod sa ibabaw nimo. ”

“Ang mga Chastisement magpadayon sa tibuuk kalibutan ug labi pa, sa USA , tungod kay gipahisalaag nila ang mga tawo ug gipili nga sayop ang Presidente, nga dili unta naa sa lugar kung diin siya karon. Pag-ampo, minahal nga mga tawo, aron modaghan ang Kaluoy sa Dios. ”

“Karon gidala nako si Me Saint Peter ug Saint Paul , tungod kay karon usa ka espesyal nga adlaw, diin parehas nga mga Propeta ug Santo sa pagsugod sa Bag-ong Tugon, ning-abut labi na aron sa inagurahan ang katapusang Santo Papa sa Holy Mother Church.

WILLIAM: Parehong Saint Peter ug Saint Paul kauban ang Our Lord, mianhi ngari kanako ug kauban ni Jesus nga gibutang ang ilang mga kamot sa akong ulo ug nag-ingon: “Kami sa Balaan nga Kabubut-on sa Labing Halangdon Pagpanalangin ug Pagdihog kanimo.” Daghang mga Anghel ang mianhi uban ang Holy Oil ug gibutang kini sa akong ulo. Giingon nila, nga gibutang ang ilang mga kamot sa akong ulo: “Naa sa iyo, Pedro ang Ikaduha, Gihilogan ka namon ingon ang Katapusan nga Labawng Santo Papa sa Santa Iglesya Santo, nga hapit na moabut.”

Papa Benedict miabot na ug ang miduyog sa: “Kami Panalangini kaninyo: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

Nibalik sila ug si Papa Benedikto nagtindog tupad sa Atong Ginoo.

ATONG GINOO: ” Tugotan ko ang Akong Labing Balaang Inahan nga makigsulti kanimo karon.”

WILLIAM: Ang atong Lady moduol.

ATONG LADY: “Gipanalanginan ko ikaw, Akong minahal nga anak: Sa Ngalan sa Amahan ug Anak ug sa Espiritu Santo. Amen, ug Gipanalanginan Ko ang tibuuk kalibutan: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

“Minahal kong anak, sama sa imong nahibal-an nga ang oras kusog kaayo nga nagalihok karon, tungod kay ang oras nagalihok padulong sa Pag-abut sa Akong Balaang Anak, si Jesus, sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi , sa labing madali. Mao nga oras na alang sa Atong mga anak nga magtala. Sa dili madugay, ang mga hitabo sa kalibutan isentro sa Tunga’ng Sidlakan , samtang ang usa nga Daotan naglihok sa mga yuta, nga iyang gikontrol, padulong sa mga hitabo nga magsugod sa Ikatulong Gubat sa Kalibutan . Pag-ampo ug pagbantay, tungod kay ang usa nga Daotan nagmaniobra sa mga lider aron ipagawas ang Ikatulong Gubat sa Kalibutan , tungod kay ang kasamok magsugod sa Tunga’ng Sidlakan ug sa Europa , aron magdala ang pagsulong sa Espanya ug Pransya. Busa, gihangyo ko ang Akong mga anak nga mag-ampo, tungod kay mahisama kini sa panahon sa pagsulong sa Moors , daghang mga siglo na ang milabay. Ang kalibutan madani sa giyera, tungod kay ang Akong mga anak nakalimot sa pag-ampo. ”

“Pag-ampo, minahal nga mga anak, tungod kay ang mga hitabo sa kalibutan hapit na moabut sa niining masulub-ong panahon. Sa dili madugay, ang mga lugar nga aparisyon sa kalibutan adunay mga Milagro, aron ang mga tawo adunay paglaum. Busa, gihangyo ko ikaw nga mag-ampo. ”

“Ug ikaw, Minahal kong anak, ayaw kabalaka o kahadlok, samtang ang panahon labi ka hinay alang kanimo, tungod kay panahon na karon nga ang tanan magatuman sa imong kaugalingon ug makapadayon ka sa pagbuhat sa Balaang Kabubut-on sa Diyos. Gihigugma ko ikaw, Akong ‘Anghel sa Sagradong Gugma’ ug gipanalanginan Ko ikaw: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagmalig-on, kay ang akong gisaad kanimo matuman ra. ”

William: pribado nga nakigsulti kanako ang among ginang ug gipanalanginan ako:

ATONG LADY: “Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

“Pagpadayon sa pagpadayon sa Atong Kahayag. Ang imong mga Mensahe magpadayon hangtod nga moadto ka sa Langit, Akong anak, busa ayaw pagsamok. Makigtagbo ka dayon, kauban ang pipila sa imong nahibal-an, tungod kay ang Langit adunay mga laraw kanila ug kanimo. Gihigugma ko ikaw, Akong hinigugma nga anak ug Gipanalanginan Ko ikaw: Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

WILLIAM: Ang atong Birhen mobalik sa lugar diin didto si Jesus ug ang uban pa. Si Papa Benedict mianhi kanako ug gihagkan ako ug gipanalanginan ug giingon ni Papa Benedikto nga kinahanglan siya mopauli aron saulogon ang Misa:

POPE BENEDICT: “Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

WILLIAM: Parehong Saint Paul ug Saint Peter ning-anhi kanako ug gihatagan usa ka Holy Rod ug mibalik sa Holy Grounds diin didto si Jesus ug Maria, ug ang tanan nga upat Panalangini ako: +

Tanan sila Akong gipanalanginan ug nagpaingon sa Langit.

JESUS, MARY, STS PETER & PAULO: “Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. ”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.