ការព្រមានដល់វាគ្មិនកម្ពុជា

______________________________________________________________

ជំរាបសួរ

មិត្តភក្តិ ដ៏ ល្អ បំផុត ពីរ នាក់ របស់ ខ្ញុំ គឺ អារ៉ាប់ និង ជេវ ហើយ ខ្ញុំ ជា រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក សាសនា មិន ដែល ជា បញ្ហា រវាង ខ្ញុំ និង ពួក គេ ទេ ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថា ជា ទូទៅ មនុស្ស ធ្វើ តាម សាសនា របស់ ឪពុក ម្ដាយ របស់ ពួកគេ ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស តាម រយៈ ការ អាណិត អាសូរ និង ការ បញ្ចុះ បញ្ចូល ខាង ក្នុង ។ គាត់ បាន សុំ ឲ្យ ខ្ញុំ សរសេរ កញ្ចប់ ព្រមាន អំពី ការ ព្រមាន និង ការ សង្ខេប នៃ មនសិការ នា ពេល ខាង មុខ ជា បួន ភាសា គឺ ភាសា អង់គ្លេស ព័រទុយហ្គាល់ អេស្ប៉ាញ និង បារាំង ។ បាតុភូត ទាំង នេះ នឹង ត្រូវ បាន ជួប ប្រទះ ដោយ មនុស្ស គ្រប់ រូប ដែល មាន អាយុ ហេតុផល ដោយ មិន គិត ពី សាសនា របស់ ពួកគេ ឡើយ ។ តើ អ្នក នឹង ឆ្លើយ យ៉ាង ណា?

វា ធ្វើ តាម ការ ដក ស្រង់ ជា បន្ត បន្ទាប់ មួយ ចំនួន នៃ សារ របស់ MARY ទៅ កាន់ ព្យាការី ENOCH នៅ ថ្ងៃ ទី 3 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 ។ ម៉ារី គឺ ជា ម្តាយ របស់ ព្រះ គ្រីស្ទ ។

«កូនៗ ខ្ញុំ ខ្ញុំ រំឭក អ្នក ម្តង ទៀត ថា៖ ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ការ មក ដល់ នៃ ការ ព្រមាន ពីព្រោះ វា ជិត ស្និទ្ធ ជាង អ្វី ដែល អ្នក គិត។ ដួងចិត្ត ខ្ញុំ ឈឺចាប់ ដោយ ឃើញ ថា មនុស្ស ជាតិ ភាគ ច្រើន មិន ទាន់ បាន រៀបចំ នៅ ឡើយ ទេ ព្រឹត្តិ ការណ៍ ដ៏ អស្ចារ្យ នេះ នឹង ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង ស្រុង នូវ ការ យល់ ដឹង ដែល មនុស្ស ជា ច្រើន មាន អំពី ជីវិត ខាង វិញ្ញាណ ។ មនុស្ស ជាតិ នឹង ចូល ទៅ ក្នុង ស្ថានភាព សូរ្យគ្រាស ដែល នឹង មាន រយៈ ពេល ចន្លោះ ពី ដប់ ប្រាំ ទៅ ម្ភៃ នាទី នៃ ពេល វេលា ផែនដី របស់ អ្នក ដែល អ្នក នឹង ត្រូវ បាន បង្ហាញ ពី ស្ថានភាព នៃ ព្រលឹង របស់ អ្នក ដោយ គោរព ទាំង ព្រះ និង បងប្អូន របស់ អ្នក »។

«រាល់ មរណភាព នឹង ត្រូវ វិនិច្ឆ័យ មាន តែ អ្នក តូច របស់ ខ្ញុំ ដែល ខ្វះ ការ ប្រើប្រាស់ ហេតុផល នោះ នឹង ជា ករណី លើក លែង។ អ្វី ៗ ទាំង អស់ នឹង ត្រូវ វិនិច្ឆ័យ សូម្បី តែ ពាក្យ ល្ងង់ ខ្លៅ របស់ អ្នក ក៏ ដោយ ។ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ សោកសៅ យ៉ាង ណា ដែល ឃើញ ថា ព្រលឹង ជា ច្រើន នឹង ស្លាប់ អស់ កល្ប ជានិច្ច ដោយសារ តែ ទំនាញ ផែន ដី នៃ អំពើ បាប របស់ ពួកគេ ។ នេះ ជា មូលហេតុ ដែល កុមារ តូច ៗ ខ្ញុំ សុំ ឲ្យ អ្នក ត្រៀម ខ្លួន ខាង វិញ្ញាណ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក អាច ទប់ ទល់ នឹង ការ សាកល្បង នេះ ដែល នឹង បើក ការ យល់ ដឹង និង ចំណេះ ដឹង របស់ អ្នក អំពី ការ មាន ភាព ស្មោះ ត្រង់ និង ព្រះ» ។

«កូនៗ ខ្ញុំ នៅ ពេល មាន ភាព ងងឹត រួច ទៅ ហើយ ជា កន្លែង ដែល អ្នក ត្រូវ តែ អធិស្ឋាន នៅ ពេល ព្រឹក ទាំង យប់ ព្រោះ កម្លាំង នៃ អំពើ អាក្រក់ កំពុង វាយប្រហារ អ្នក។ ប្រសិន បើ អ្នក ជា មនុស្ស តូច របស់ ខ្ញុំ សូម កុំ បង្វែរ ការ វាយ ប្រហារ ទាំង នេះ អ្នក រត់ ហានិភ័យ នៃ ការ ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង អន្ទាក់ និង ការ បញ្ឆោត របស់ សត្រូវ របស់ ខ្ញុំ ដែល នឹង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ចុះ ខ្សោយ ខាង វិញ្ញាណ និង បំបែក អ្នក ចេញ ពី ព្រះ ហើយ បន្ទាប់ មក លួច ព្រលឹង របស់ អ្នក ។ “

______________________________________________________________

This entry was posted in ខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink.