Предупреждение към българските говорители

______________________________________________________________

Поздрави,

Двамата ми най-добри приятели са араби и евреи, аз съм католическа, религията никога не е била проблем между мен и тях, и вярвам, че хората обикновено следват религията на родителите си.

Святият Дух ми е говорил на английски език, чрез телепатия и вътрешни разпилвания. Той ме помоли да напиша “Предупредителен пакет” за предстоящото предупреждение и просветление на съвестта на четири езика: английски, португалски, испански и френски. Тези явления ще бъдат преживявани от всеки човек, който е в разсъжденство, независимо от неговата религия. Със сигурност ще изпитате феномена и Святия Дух ме помоли да ви ги обявя.

То следва някои откъси от посланието на МАРИЯ към пророческите послания на 3 март 2021 г. Мария е майката на Христос.

“Децата ми, отново ви напомням: подгответе се за пристигането на Предупреждението, защото то е близо, много по-близо, отколкото си мислите. Сърцето Ми страда, виждайки, че огромното мнозинство от човечеството не е подготвено; това велико събитие напълно ще промени разбирането, което мнозина имат за духовния живот. Човечеството ще влезе в състояние на екстази, което ще трае между петнадесет и двадесет минути от вашето земно време, в което ще ви бъде показано състоянието на душата си по отношение както на Бога, така и на вашите братя.”

“Всеки смъртен ще бъде съден, само моите малки, които не използват разума, ще бъдат изключение; всичко ще бъде съдено дори и на празните ти думи. Колко тъжно се чувствам, че много души ще загинат вечно поради тежестта на техните грехове. Ето защо, малки деца, аз ви моля да бъдете духовно подготвени, за да издържите на този изпит, който ще отвори разбирането и знанието ви за съществуването на вечността и Бог”1.

“Деца Мои, вие вече сте в тъмни времена, където трябва да се молите сутрин и нощ, защото силите на злото ви нападат. Ако вие, мои малки, не отблъснете тези атаки, рискувате да попаднете в капаните и измамите на моя противник, който духовно ще ви отслаби и ще ви отдели от Бога, а след това ще открадне душата ви.”

____________________________________________________________

This entry was posted in Български and tagged . Bookmark the permalink.