Petrus Romanus, 1 നവംബർ 2021

______________________________________________________________

ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും സ്ത്രീയും : “ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ പുത്രാ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

വില്യം : വിശുദ്ധരായ മൈക്കിളും ഗബ്രിയേലും റാഫേലും ദൈവത്തെയും കന്യാമറിയത്തെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. യേശു മുന്നോട്ട് പോയി പറയുന്നു;

ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് : “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും എന്റെ വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന്റെ പുത്രനും, ദൈവവചനത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ, ഞാൻ നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

“ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയ ആതിഥേയരുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നു, എന്റെ മകനേ, വരാനിരിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ നീയാണ്. ലോകത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, മനുഷ്യരാശിയുടെ തിന്മയാൽ രൂപംകൊണ്ട മഹാമാരി ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യവർഗം വലിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി , ലോകത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ, അങ്ങനെ വരേണ്യവർഗംദുർബലരായ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിയും. വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ മനുഷ്യവർഗവുമായി അവരുടെ വഴിക്ക് പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചു, കാരണം മനുഷ്യവർഗം അവർക്ക് സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അറിയുക, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ഇത് അധികനാൾ നിലനിൽക്കില്ല, കാരണം അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്മേൽ അവർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ കൈ അവരെ അടിച്ച് തളർത്തും – പക്ഷേ അവരുടെ ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങളല്ല. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളില്ലാതെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും അന്ധനും അഹങ്കാരിയും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

” വൈറസുകൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തുടരും, പക്ഷേ ദുഷ്ടന്മാർ അന്വേഷിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം ഞാൻ വളരെ വേഗം നിർത്തും.”

“സദുദ്ദേശ്യമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടും, തങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ അവരുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ എന്നിലേക്ക് തിരിയാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദുഷ്ടശക്തികളെ ചെറുക്കുന്നതിനും അവരെ തുരത്തുന്നതിനുമായി വിശുദ്ധ മൈക്കിളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യത്തെ ഞാൻ താമസിയാതെ അയയ്ക്കും .

“എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനമേ – സത്യം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ – ദുഷ്ടൻ ഇപ്പോൾ റോമിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം . മനുഷ്യരാശിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം നേതാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു , എന്നാൽ ഒരു ലോക ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഏകലോക സഭയുടെയും അദൃശ്യ ഗവൺമെന്റ് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ വിജയിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു . ഭൂമിയിലെ എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ശത്രു ഒരു പരിധിവരെ വിജയിക്കും. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് അവരുടെ പദ്ധതികളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് അറിയാം, എന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളിൽ പലരും ഈ പ്രക്രിയയിൽ മരിക്കും. അന്തിക്രിസ്തു തന്റെ സമയം എത്തിച്ചേർന്നു വരെ, പൂർണ്ണമായി ഭരിക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ മക്കൾ ദിസുനിഫ്യ് പ്രവർത്തിക്കും പോലും. “

പാൻഡെമിക് അവർ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതു് കാരണം, മാത്രം ഒരു അവധി ആണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകുകയെന്നത് അവരുടെ പദ്ധതിയിലുണ്ട് , എന്നാൽ ഇത് വിഷമാണെന്ന് അവർക്കറിയാവുന്നതിനാൽ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വയം കുത്തിവയ്പ്പ് ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം . എന്നാൽ വാക്സിൻ എടുത്ത എന്റെ കുട്ടികളോട് – ഭയപ്പെടേണ്ട, കാരണം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ, അത് ഉൽപ്പന്നം [വാക്സിൻ] ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അധികാരികളുടെ കൽപ്പന പാലിച്ച എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു .

“എന്റെ മക്കളേ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്കും ത്യാഗങ്ങളിലേക്കും തിരിയണം, കാരണം ഉത്തരവുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ വളരെ വൈകി , കാരണം നിങ്ങൾ അവ പൂർത്തിയാക്കില്ല. എന്നാൽ (ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ) നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായി പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും, നിങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും സഹായിക്കുന്ന മെഡിസിൻ മേഖലകളിലും ജോലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. എന്റെ മക്കളേ, ലോകം മാറാൻ പോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു.

“പല ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിഘ്നത്തിൽ അകപ്പെടും. താപനില കുത്തനെ കുറയും, മനുഷ്യരാശിയുടെ സാക്ഷ്യമല്ല, കാരണം സൂര്യന് അതിന്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ലോകത്തിന് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും , അവിടെ ലോകം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, വളരെ കഠിനമായി. ലോകം മാറും മക്കളേ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചെയ്യും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എവിടെ, മുസ്ലിം നേഷൻസ് ആക്രമിക്കാൻ ചെയ്യും യൂറോപ്പ് ആൻഡ് റഷ്യ നോർത്ത് അത് ആക്രമിപ്പാൻ ചെയ്യും. “

“ ചൈന തായ്‌വാനെ ആക്രമിക്കുകയും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യും . യുഎസ്എ ആക്രമിച്ച് ചെയ്യപ്പെടും, ഓസ്ട്രേലിയ ആക്രമിച്ചു ചെയ്യും -. എല്ലാ കാരണം മനുഷ്യരിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുറത്തു രക്ഷകരെപ്പോലെ പിശാച് തൻറെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു “

“എന്റെ മക്കളേ, എന്റെ മക്കളേ, എന്റെ കുട്ടികൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. മനുഷ്യരാശിക്ക് യഥാർത്ഥ വഴിതെറ്റുമ്പോൾ, അവർ എന്നെ വിളിക്കാൻ മുട്ടുകൾ കുനിക്കും.

“എന്റെ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ മാറ്റി എന്നിലേക്കും എന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലേക്കും തിരിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും ഉണ്ട്.

“എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്നേഹത്തിന്റെ മുത്തുകൾ എടുക്കണം – എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വിശുദ്ധ ജപമാല – കാരുണ്യ ചാപ്ലെറ്റിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കരുണ തേടുകയും എന്റെ കരുണയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം, കാരണം എന്റെ ഓരോ കുട്ടിയും അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വേഗം വരും.”

“എന്റെ മക്കളേ, വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈജിപ്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു .”

“ലോകത്തിന് ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ശത്രു നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ഗ്രിഡ് മനുഷ്യർക്ക് അല്പനേരത്തേക്കു നിൽക്കുന്ന എവിടെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ചെയ്യപ്പെടും, അല്പനേരത്തേക്കു ശക്തി ഈവിധം, പ്രവർത്തനരഹിതം ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ഇത് അറിയുക, എന്റെ മക്കളേ, എന്റെ സ്നേഹത്തിലും ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക, കാരണം ഞാൻ വളരെയധികം അനുവദിക്കും, തുടർന്ന് എന്റെ കൈ വരും.

” തായ്‌വാനിലെ ജനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക , കാരണം പലരും ഇപ്പോൾ ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.”

“ ഞാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് ലോകത്തെ കാണിക്കാൻ ഇനിയും നിരവധി അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. റോമിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക , കാരണം വളരെ വേഗം അത് തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്ക് കീഴടങ്ങും. ലോകത്തെ മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന പലതും വരും വർഷത്തിൽ സംഭവിക്കും.

” ആകാശത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക , കാരണം ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗം ഭയന്നുപോകും.”

“എന്റെ പരിശുദ്ധ മകനേ, നിനക്കു വളരെ വേഗം ഒരു നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കും, താമസിയാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും, അവിടെ നിങ്ങൾ ആളുകളെ വരാനിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പിനായി ഒരുക്കും, അവരെ തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അത് ചെറുതാണെങ്കിലും ദൈവഹിതം നിറവേറും. പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ പള്ളിയുടെ അവസാന വികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള താങ്കളുടെ റോൾ വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ ഉയർന്നുവരും.

“ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സഭയ്ക്കുള്ള എന്റെ രക്ഷയുടെ പാറ, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ മകനേ.

വില്യം : യേശു പിന്തിരിഞ്ഞു , നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാതാവ് അവളുടെ ജപമാലയും പിടിച്ച് വന്ന് എന്റെ തലയിൽ വിശുദ്ധ ജപമാല വയ്ക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീ : “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനേ, ഞാൻ നിന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, വില്യമും ഞാനും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ. എന്റെ മകനേ, വിശുദ്ധ ജപമാല ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് – ഇത് എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു , കാരണം ഈ ജപമാല മഹത്തായ കൃപകളിൽ ഒന്നാണ് – ഇത് സഭ എനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന എന്റെ അന്തിമ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. . ഇത് മീഡിയട്രിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസ്, കോ-റിഡെംപ്ട്രിക്സ്, അഡ്വക്കസി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് . ഈ ശീർഷകം അവസാനത്തേക്കുള്ളതാണ്, അവിടെ ഞാൻ സഭയ്‌ക്കായി വിജയിക്കും, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പീറ്റർ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും , അത് വളരെ വേഗം തന്നെ ആയിരിക്കും.

“ലോകത്തിലെ എന്റെ മക്കളേ, എന്റെ ദിവ്യപുത്രനായ യേശു നിങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും പ്രതിധ്വനിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെ, അതേ വാക്കുകൾ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ലോകം പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നു എന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വലിയ ശിക്ഷ , ഈ സമയത്ത് ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഗ്രേറ്റ് ചെറിയ നിലവിലുള്ള ഉടൻ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൃശ്യമാകാൻ ഉണ്ട് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകം വരുന്നു, രണ്ടു ധൂമകേതു ഏറ്റുമുട്ടി ചെയ്യാൻ ലോകം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു മുമ്പ്, മൂന്നു ദിവസം ഇരുട്ടിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകും – ആറ് ആഴ്ച സാത്താനെ അവൻറെ ഗുണ്ടകൾ ശേഷം കാരണം, അടഞ്ഞുപോകും ഇരുട്ടിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം , സൂര്യൻ വീണ്ടും പ്രകാശിക്കും. “

“എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം മനുഷ്യരാശി ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരുക്കുക; നിങ്ങളുടെ വീടുകളും ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും തയ്യാറാക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും തയ്യാറാകണം, കാരണം മനുഷ്യരാശി ഒരിക്കലും കാണാത്തതോ അനുഭവിക്കാത്തതോ ആയ ലോകം നിലക്കും. 

” ധൂമകേതുക്കളുടെ അന്ധകാരം ഒരു അന്ധകാരത്തിന് കാരണമാകും, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മെഴുകുതിരികളുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമേ വെളിച്ചമുണ്ടാകൂ. ഒരുക്കപ്പെടാത്ത ഭവനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത്, കാരണം ഇരുട്ടിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന വീടുകൾ ദൈവം അടയ്ക്കും. ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കും, പക്ഷേ പലരും ഓടിപ്പോവുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും; പലരും ലോകത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും. ചിലരെ അവരുടെ മാലാഖമാരിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തിനും അവന്റെ മക്കൾക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും നശിക്കുമെന്ന് അറിയുക, ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുള്ളവർ ഒഴികെ , ഇരുട്ട് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ദൈവം വിവേകം നൽകും . അതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, കാരണം സ്വർഗ്ഗം മുഴുവൻ ദൈവം വചനം നൽകുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, എല്ലാം സംഭവിക്കും.

“എന്റെ പരിശുദ്ധ മകനേ, നിന്റെ സമയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ വളരെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെക്കാലം കാത്തിരുന്നതുപോലെ ദൈവഹിതം നിങ്ങൾക്കായി നിറവേറ്റപ്പെടും, അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഹിതം വരും. പാസ്സ്.”

“താങ്കൾ ഉടൻ തന്നെ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകും , അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളെ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവാവായി അത്ഭുതകരമായി മാറും, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പിന്തുടരും. ജപമാല നിങ്ങളുടെ ബലം. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എന്റെ ദൂതനെക്കുറിച്ച് താമസിയാതെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും . ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

“ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ. എന്റെ മക്കളേ, ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ദാനങ്ങളുണ്ട്: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

“എന്റെ മകനേ, നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

വില്യം : യേശു പറഞ്ഞു:

നമ്മുടെ കർത്താവ് : “ഉടൻ തന്നെ ബെനഡിക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ജോലിയിൽ തുടരുക, കാരണം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ പൂർണ്ണമാകും.

” പരിശുദ്ധ രാജാവിനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം അയയ്ക്കുന്നു : പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ. താമസിയാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. സമാധാനമായിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ.”

______________________________________________________________

This entry was posted in മലയാളം and tagged . Bookmark the permalink.