Luz de Maria, 12 Nobyembre 2021

______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL SA KANYANG MAHAL NA LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 12, 2021

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Tao ng Kabanal-banalang Trinidad:

AKO AY IPINADALA UPANG IBAHAGI SA INYO ANG TRINTARIAN WILL. DUMATING AKO UPANG TAWAGIN KAYO NG MAAGAD UPANG IHANDA ANG INYONG SARILI SA ESPIRITUWAL NA SARILI.

Ang lahat ng tao ay dapat lumago sa espiritu, dapat lumaban para sa kanilang kaligtasan at kasabay nito ay tulungan ang kanilang mga kapatid na magkakapatid sa harap ng mga pagdurusa na iyong nararanasan at yaong mga hindi pa ganap na mabubunyag.

Tinatawag ko kayo sa espirituwal na paghahanda, kung wala ang sangkatauhan ay hindi madaig ang kasamaan ng mga sumusunod sa mga utos ng Antikristo.

DAPAT MAS DETERMINADO KA! Alam ninyong lahat na ang sangkatauhan ay nahahanap ang sarili sa panahon ng katuparan ng mga Propesiya; ito ay simpleng nakikita ng ilan ngunit ayaw na makilala kung ano ang tunay na nangyayari.

HINDI NILA NAKIKILALA ANG MGA SENYALES AT MGA SENYALES! Ang mga mangmang at makitid ang isip ay matigas ang ulo, pinipigilan ang kanilang mga espiritu na bihag sa kanilang mga kapritso at kawalang-interes.

Bagama’t tinitiyak nila sa iyo na hindi mo pa naabot ang panahon kung kailan natupad ang mga dakilang Propesiya, ikaw na nakakakilala sa mga Tanda at Signal ay dapat manatiling matatag sa iyong pang-unawa.

PANGUNAHING KINAKAILANGAN NA ITAAS MO ANG IYONG MGA ESPIRITU UPANG LUMAGO KA SA LAHAT NG PANAHON. KAILANGAN MONG MABUTI UPANG HINDI MAAkay SA MGA GAWA AT MGA PAGKILOS NA SALUNGAT SA IYONG MGA PRINSIPYO.

Apurahan para sa sangkatauhan na magkaroon ng isang tiyak na landas at magkaroon ng kaalaman upang hindi iwanan ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng panlilinlang.

ANG HENERASYON NA ITO AY DARAAN SA DALAWANG ESTADO:

Ang isa ay ang labis na pagdurusa – isang estado na magdadala sa mga tao na inggit sa mga patay…. (cf. Rev. 9:6).

Ang isa pa ay ang kahanga-hangang estado ng pagtamasa ng Banal na Pag-ibig at malalim na pakiramdam ang presensya ng Ating Reyna at Ina.

Nang hindi umaalis sa simula ng conversion para sa ibang pagkakataon:

Itapon ang inyong mga sarili upang maging mga anak ng Banal na Kalooban, mga anak ng Reyna at Ina.

Maging handa ngayon upang humingi ng aming tulong!

Kung ang mga kaganapan ay dumating nang hindi ipinaalam, ang katotohanan na ikaw ay handa na maging mga anak ng Banal na Kalooban ay isasaalang-alang na “ipso facto”.

Mga Tao ng Kabanal-banalang Trinidad:

Ang mga malubhang sakuna ay patuloy na lalabas sa buong Earth: ang mga tectonic fault ay naging ganap na aktibo at magkakaroon ng mga balita ng atmospheric phenomena na makakaapekto sa aviation. Magkakaroon ng balita ng hindi inaasahang pagbaha sa iba’t ibang bansa gayundin ng mga bagay na dumarating sa Earth mula sa kalawakan , nang hindi nakakalimutan ang pag-unlad ng digmaan.

Maghanda! Ang mga isip na kinuha ng kasamaan ay nag-ayos para sa sangkatauhan na magdusa nang walang teknolohiya at mga pag-unlad na iyong tinatamasa, nang walang kuryente o pagkain. Ang kaginhawaan ay magiging pangarap ng nakaraan.

Para sa mga namumuhay nang masunurin at ipinagkatiwala ang kanilang sarili ng pananampalataya at pagmamahal sa Trinitarian Will at sa Ating Reyna at Ina, ang mga pangyayari ay hindi gaanong pahirap.

Ang mga nabubuhay sa inggit sa kanilang mga kapatid, na walang pasensya, mapagmataas, mayabang at hindi masunurin sa Kalooban ng Trinidad, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso, at kung ano ang mangyayari ay tunay na magpapahirap sa kanila.

Ilan ang naghihintay sa Babala nang hindi sinasadyang sinusuri ang kanilang buhay – bawat detalye, kilos at gawa na ginawa nila nang may pahintulot man o walang pahintulot, upang humingi ng Banal na Kapatawaran at ihanda ang kanilang sarili para sa oras ng Babala?

Ang Babala ay ang pinakadakilang gawa ng Divine Mercy para sa henerasyong ito, kung saan makikita mo ang iyong sarili sa isang partikular na paraan, kapag mararanasan mo ang halaga ng iyong mga aksyon o pagkukulang. (*)

Ang Babala ay magiging sandali ng Divine Mercy at Divine Recognition para sa mga nagsakripisyo ng kanilang sarili at piniling mapabilang sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Aming Reyna at Ina.

HINDI TAPOS ANG DIVINE MERCY: MAGBIBIGAY ITO NG IBANG PAGKAKATAON SA KANYANG MGA ANAK PAGKATAPOS NA ANG BABALA.

Malaking pagbabago ang nagaganap: ang mga tao ay nabubuhay na tinitingnan ang kanilang kapwa bilang mas mababa, tinatanggihan ang kanilang sarili ng kapayapaan.

Manalangin mga bata, manalangin: Argentina ay magdurusa, ang mga tao ay hagupitin.

Manalangin mga anak, manalangin: Ang Europa ay tila desyerto.

Manalangin mga anak, manalangin: ang Diyablo ay mag-uutos ng pagkabihag.

Manalangin mga anak, manalangin: ang Simbahan ay mayayanig.

Tayo ay tinawag upang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa Bayan ng Diyos. Ang ating Reyna at Ina ang namumuno sa labanang ito laban sa kasamaan at sa huli ang Kanyang Kalinis-linisang Puso ay magtatagumpay.

Nang walang takot, nang walang pagpipigil, magpatuloy sa Pananampalataya, ilagay ang lahat ng iyong mga aksyon at gawa sa harap ng Banal na Trinidad at ipagkatiwala ang iyong sarili sa Ating Reyna at Ina upang hindi ka mahawakan ng kasamaan.

Tuloy, Bayan ng Diyos! Kami ay ipinadala upang protektahan ka.

Sa buong katapatan sa Banal na Trinidad at kaisa ng Ating Reyna at Ina…

SI KRISTO NANALO, SI KRISTO ANG NAGHAHARI, SI KRISTO UTOS

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(*) Basahin ang tungkol sa pangkalahatang Babala.

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/warning.html ]

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.