Penance

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Sa sakramento ng Penance, Kumpisal o Pakikipagkasundo, ang pari, bilang kinatawan ng Diyos, ay nagpapawalang-bisa sa mga kasalanang nagawa pagkatapos ng Binyag, kapag ang isang makasalanan ay taos-pusong nagsisi, taos-pusong nagkumpisal at handang gumawa ng kasiyahan para sa … Continue reading Penance