Bullying

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pananakot ay maaaring pasalita, sekswal, pisikal o emosyonal, at kinabibilangan ng pagkabalisa, pagpukaw, pag-uulit, pagalit na layunin, at kawalan ng balanse ng kapangyarihan. Ang bullying ay maaaring magkaroon ng malawak na spectrum ng mga epekto sa biktima kabilang ang galit, stress, depresyon, at pagpapakamatay, at ang bully ay maaari ding lumaki upang magkaroon ng mga kaguluhan sa lipunan o pagsali sa kriminal na aktibidad.

Ang pananakot ay mula sa indibidwal hanggang sa pangkat, mobbing, kung saan ang bully ay may mga katulong sa mga aktibidad ng pananakot. Maaaring umunlad ang pananakot sa anumang konteksto, kabilang ang tahanan, paaralan, pamilya, lugar ng trabaho, at kapitbahayan. Ang pinakamalakas na panghuhula ng pang-aapi ay ang pang-unawa na inaprubahan ng pinaka-maimpluwensyang miyembro ng organisasyon ang pambu-bully.

Ang pananakot sa paaralan ay isang kasalukuyang problemang panlipunan at medikal sa Amerika na sakop ng pambansang balita, at maraming mga programa at organisasyon ang nagbibigay ng impormasyon para sa pag-iwas sa pambu-bully.

Napansin ng bullying nang magsimulang magpakamatay ang ilang biktima. Ako ay natigilan bullying grabbed ang spotlight kaya late! Narinig ko sa pambansang balita na isang estudyante, ang media na tinatawag na geek o nag-iisa, ay pumatay ng isa pang estudyante. Nagpatupad ang lipunan ng mga batas laban sa panliligalig, at ang pananakot ay matinding panliligalig? Tinanggap ng mga tagapagturo, media at lipunan ang pananakot bilang isang anyo ng panliligalig sa huli. Nakakabahala na malaman ang pambu-bully na sanhi ng pagpapakamatay upang tawagan ang atensyon ng lipunan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.