Attack on a Political Leader

______________________________________________________________

Mary’s Message – Attack on a political leader

Gisella Cardia (Trevignano Romano)

March 1, 2022

______________________________________________________________

Beloved children, thank you for bending your knees in prayer and for having responded to my call in your heart. My children, pray for world peace because this war will go on because of world leaders who still think only of the power and affairs of this world. My children, the purification will test everyone, be on God’s side. Pray for the political leader who will be attacked. Pray for the Church and for all the innocent who will wash away the sins of mankind with their blood. Pray for the Italian government, because it is a warmonger. Pray for France. Pray because the cause of all this is perverse humanity. Now I bless you in the name of the Father, Son and Holy Spirit, amen.

______________________________________________________________

Przesłanie Maryi – Atak na przywódcę politycznego

Gisella Cardia (Trevignano Romano)

1 Marca 2022

Umiłowane dzieci, dziękuję wam za ugięcie kolan w modlitwie i za odpowiedź na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, módlcie się o pokój na świecie, ponieważ ta wojna będzie trwała z powodu światowych przywódców, którzy wciąż myślą tylko o potędze i sprawach tego świata. Moje dzieci, oczyszczenie przetestuje wszystkich, bądźcie po stronie Boga. Módlcie się za przywódcę politycznego, który zostanie zaatakowany. Módlcie się za Kościół i za wszystkich niewinnych, którzy swoją krwią zmyją grzechy ludzkości. Módlcie się za włoski rząd, ponieważ jest podżegaczem wojennym. Módlcie się za Francję. Módlcie się, ponieważ przyczyną tego wszystkiego jest przewrotna ludzkość. Teraz błogosławię wam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.