Nakakahawa ang Pamumuhay Katoliko

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Ipangaral ang mga ebanghelyo sa lahat ng oras at kung kinakailangan, gumamit ng mga salita,” payo ni Francis ng Assisi. Misyon natin ang mag-ebanghelyo, ngunit ang Simbahan ay naging anemic sa loob ng mga dekada, kahit na ang nasa gilid na pagpapabuti ay maaaring magbunga ng hindi kapani-paniwalang mga resulta.

Bisitahin ang DynamicCatholic.com at mag-order ng anim na kopya ng “ANG APAT NA TANDA NG ISANG DYNAMIC KATOLIKO,” para sa pamilya at mga kaibigan. Karamihan sa mga Katoliko ay gustong mag-alok at tumanggap ng libro, at ang Katolisismo ay nakakahawa na may malaking potensyal na baguhin ang mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.