Πεντηκοστή

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Όταν συμπληρώθηκε η ώρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί σε ένα μέρος. Και ξαφνικά ακούστηκε από τον ουρανό ένας θόρυβος σαν δυνατός άνεμος, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι στο οποίο βρίσκονταν. Τότε τους φάνηκαν γλώσσες σαν φωτιά, που χωρίστηκαν και ακουμπούσαν σε καθεμία από αυτές. Και γέμισαν όλοι με Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε διάφορες γλώσσες, όπως τους έδωσε το Πνεύμα ικανό να διακηρύξουν.

Τώρα υπήρχαν ευσεβείς Εβραίοι από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό που έμεναν στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτόν τον ήχο μαζεύτηκαν σε μεγάλο πλήθος, αλλά μπερδεύτηκαν γιατί ο καθένας τους άκουσε να μιλούν στη γλώσσα του. (Πράξεις 2:1-6)

______________________________________________________________

This entry was posted in Ελληνικά and tagged . Bookmark the permalink.