เทศกาลเพ็นเทคอสต์

______________________________________________________________

______________________________________________________________

พระแม่และอัครสาวกของพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อวันเพ็นเทคอสต์สำเร็จ จู่ๆก็มีเสียงดังเหมือนลมโชยมาเต็มบ้านที่พวกเขาอยู่ ลิ้นของไฟปรากฏขึ้นแยกออกจากกันและพักอยู่ที่แต่ละคน พวกเขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่าง ๆ เมื่อพระองค์ทรงเปิดใช้พวกเขา

มีชาวยิวที่เคร่งศาสนาจากทุกชาติทั่วใต้ฟ้าพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อได้ยินเสียงนี้พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ แต่ก็สับสนเพราะแต่ละคนได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตนเอง (กิจการ 2:1-6)

______________________________________________________________

This entry was posted in แบบไทย and tagged . Bookmark the permalink.