พระบิดาผู้ทรงเมตตา

______________________________________________________________

. . .

“วิญญาณทุกดวงบนโลกจะได้เห็นสัญญาณของการส่องสว่างแห่งมโนธรรมในไม่ช้า พวกเขาแต่ละคนจะต้องคุกเข่าด้วยความละอายเมื่อพวกเขาได้เห็นความบาปของพวกเขาในดวงตาของเรา ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความเจ็บปวด

สำหรับผู้ที่ใจดีและอ่อนน้อมถ่อมตน พวกเขาจะยอมรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยความกตัญญูและโล่งใจ สำหรับคนอื่น ๆ พวกเขาจะพบว่านี่เป็นการทดลองที่ยากมาก และหลายคนจะปฏิเสธหัตถ์แห่งความรักและมิตรภาพของฉัน”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in ไทย and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.