दयाळू पिता

______________________________________________________________

. . .

“पृथ्वीवरील प्रत्येक आत्मा लवकरच विवेकाच्या प्रकाशाची चिन्हे पाहील. त्यांच्यापैकी प्रत्येकजण शरमेने गुडघे टेकले जाईल जेव्हा ते पाहतील, कदाचित पहिल्यांदाच, त्यांची पापे माझ्या डोळ्यांमध्ये किती वेदनादायक आहेत.

दयाळू आणि नम्र अंतःकरणाने, ते ही महान दया कृतज्ञतेने आणि आरामाने स्वीकारतील. इतरांसाठी, त्यांना ही खूप कठीण चाचणी वाटेल आणि बरेच जण प्रेम आणि मैत्रीचा माझा हात नाकारतील.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in मराठी and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.