दयालु बुबा

______________________________________________________________

. . .

“पृथ्वीमा प्रत्येक एक आत्माले चाँडै नै विवेकको ज्योतिको संकेत देख्नेछ। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकले लाजमा घुँडा टेक्नेछन् जब तिनीहरूले देख्छन्, सम्भवतः पहिलो पटक, तिनीहरूका पापहरू मेरो आँखामा देखा पर्छन्।

दयालु र नम्र हृदय भएकाहरूका लागि, तिनीहरूले यो महान दयालाई कृतज्ञता र राहतका साथ स्वीकार गर्नेछन्। अरूको लागि, तिनीहरूले यो धेरै गाह्रो परीक्षण पाउनेछन्, र धेरैले माया र मित्रताको मेरो हातलाई अस्वीकार गर्नेछन्।

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in नेपाली and tagged . Bookmark the permalink.