ព័ត៌មានរបស់ Garabandal

____________________________________________________________

Conchita នៃ Garabandal

____________________________________________________________

ម្តាយដែលមានពរបានទាយដល់ក្មេងស្រីទាំងបួនរបស់ Garabanal:

“ផ្កាយដុះកន្ទុយពីរនឹងបុកគ្នានៅលើមេឃ ពិភពលោកទាំងមូលនឹងញ័រ មេឃនឹងវិលត្រឡប់មកវិញ ឈើឆ្កាងរបស់ខ្ញុំនឹងលេចឡើងនៅលើមេឃ ដែលពិភពលោកទាំងមូលនឹងឃើញ។ នេះគឺជាការពិពណ៌នានៃសញ្ញាដែលព្រមាននឹងចាប់ផ្តើម។ មនុស្សទាំងអស់ចាប់ពីអាយុនៃហេតុផលនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទល់មួយជាមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបង្ហាញយើងពីស្ថានភាពនៃព្រលឹងរបស់យើងដូចដែលព្រះទតឃើញពួកគេ។យើងនឹងមានឱកាសដើម្បីប្រែចិត្តជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននឹងបដិសេធគាត់។

អ្នកខ្លះអាចស្លាប់ដោយការឆក់; ព្រះ​អម្ចាស់​នៃ​យើង​មាន​ព្រះទ័យ​ចង់​ឲ្យ​យើង​កុំ​ភ័យ​ខ្លាច ព្រោះ​ទ្រង់​មិន​មែន​មក​ក្នុង​នាម​ជា​ចៅក្រម​ទេ តែ​មក​សង្គ្រោះ​យើង​ពី​អំពើ​បាប ជា​អំណោយ​នៃ​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​ពី​ព្រះ​ជា​បិតា​នៃ​យើង។ នេះនឹងផ្តល់ឱ្យព្រលឹងជាច្រើននូវឱកាសដើម្បីប្រែចិត្ត ហើយត្រូវបានសង្គ្រោះពីឋាននរក ហើយរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនៃស្ថានសួគ៌»។

____________________________________________________________

This entry was posted in ខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink.