गरबन्दल समाचार

_____________________________________________________________

गराबन्दलको कञ्चिता

_____________________________________________________________

धन्य आमाले गरबन्दलका चार जवान केटीहरूलाई भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो:

“आकाशमा दुईवटा धूमकेतुहरू ठोकिनेछन्, सारा संसार हल्लिनेछ, आकाश फिर्ता हुनेछ, मेरो क्रस आकाशमा देखा पर्नेछ जुन सारा संसारले देख्नेछ। यो संकेतको वर्णन हो कि चेतावनी सुरु हुनेछ, तर्कको उमेरका सबै मानिसहरूले येशूसँग एक-अर्काको भ्रमण गर्नेछन्, उहाँले हामीलाई हाम्रो आत्माको अवस्था देखाउनुहुनेछ जसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई देख्नुहुन्छ। हामीले उहाँसँग पश्चात्ताप गर्ने मौका पाउनेछौं, तर केही मानिसहरूले उहाँलाई अस्वीकार गर्नेछन्।

कोही झटका लागेर मर्न सक्छन्; हाम्रा प्रभुले हामीलाई डराउनु नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ किनकि उहाँ न्यायकर्ताको रूपमा आउनुभएन तर हामीलाई पापबाट बचाउनको लागि, परमेश्वर हाम्रा पिताको कृपाको उपहार हो। यसले धेरै आत्माहरूलाई पश्चात्ताप गर्ने र नरकबाट बचाउन र स्वर्गको राज्यमा परमेश्वरको परिवारसँग बस्ने मौका दिनेछ। “

_____________________________________________________________

This entry was posted in नेपाली and tagged . Bookmark the permalink.