חדשות גרבנדל

____________________________________________________________

קונצ’יטה מגרבנדל

____________________________________________________________

האם המבורכת התנבאה לארבע בנותיו הקטנות של גרבנדל:

“שני שביטים יתנגשו בשמיים, כל העולם ירעד, השמים יתגלגלו לאחור, הצלב שלי יופיע בשמיים שייראה על ידי כל העולם. זה התיאור של הסימן שהאזהרה תתחיל, כל האנשים מגיל ההיגיון יזכו לביקור אחד על אחד עם ישוע, הוא יראה לנו את מצב נפשנו כפי שאלוהים רואה אותם. תהיה לנו הזדמנות לחזור בתשובה איתו, אבל יש אנשים שידחו אותו.

חלקם עלולים למות מהלם; אדוננו רוצה שלא נפחד כיוון שהוא לא בא כשופט אלא כדי להציל אותנו מחטא, מתנת רחמים מאלוהים אבינו. זה ייתן לנשמות רבות הזדמנות לחזור בתשובה ולהינצל מהגיהנום ולחיות עם משפחתו של אלוהים במלכות השמים”.

____________________________________________________________

This entry was posted in עברית and tagged . Bookmark the permalink.