गैराबण्डाल: “छिट्टै आउँदैछ चेतावनी”

______________________________________________________________

बाराबान्डाल, स्पेन

______________________________________________________________

क्याथोलिक भविष्यवाणी विशेषज्ञ डानियल ओ’कोनर लेख्छन्: “चेताउनी चाँडै आउँदैछ।”

हामीले डिसेम्बर २०२१ मा यसको नपुंसकताको एउटा साँघुरा चिह्न पायौं: “पोपले मस्को जाने आफ्नो इच्छुकता घोषणा गरे।”

पोप फ्रान्सिसले भने, “अर्को हप्ता रोममा एक उच्च रूसी अर्थोडक्स अधिकारीले बैठकको समय र स्थान निर्धारण गर्ने आशा गरिएको छ। कुनै पनि पोप मस्को गएका छैनन्।

यो चेतावनी नजिकै छ भन् ने कुराको सर्वोच् च संकेत हो किनभने माराबाण्डल दर्शनज्ञ कोन्चिटाले यसो भने: “पोप मस्को जानेछन् । तिनी फर्केपछि युरोपमा चेताउनी दिनुअघिका वैमनस्यताहरू चर्किनेछन्।”

______________________________________________________________

This entry was posted in नेपाली and tagged . Bookmark the permalink.