ข้ามท้องฟ้าสีแดง

______________________________________________________________

______________________________________________________________

พระเจ้าจะเรียกความสนใจของมนุษยชาติผ่านการปะทะกันบนท้องฟ้าซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเราจะเห็นไม้กางเขนในท้องฟ้าสีแดง จากนั้นเราจะมีโอกาสของผู้ชมส่วนตัวกับพระคริสต์ที่จะตรวจสอบชีวิตและจุดประสงค์ของเราและรับคําเชื้อเชิญสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ไม้กางเขนในท้องฟ้าสีแดงเป็นโหมโรงของคําเตือนที่ยิ่งใหญ่และการส่องสว่างของมโนธรรม แสวงหาการไถ่ถอนตอนนี้ก่อนที่ไม้กางเขนจะปรากฏในท้องฟ้าสีแดง

______________________________________________________________

This entry was posted in ไทย and tagged . Bookmark the permalink.