Кръст в Червеното небе

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Бог ще призове вниманието на Човечеството чрез сблъсък на небето, който ще стане червен, и ще видим Кръст в Червеното небе. Тогава ще имаме привилегията на частна публика с Христос да изследва живота ни и неговата цел и да получим покана за Царството Божие.

Кръстът в Червеното небе е прелюдия към Голямото предупреждение и осветяването на съвестта. Потърсете изкупление сега, преди Кръстът да се появи в Червеното небе.

______________________________________________________________

This entry was posted in Български and tagged . Bookmark the permalink.