හෘද සාක්ෂියේ ආලෝකය

_______________________________________________________________

හෘදය සාක්ෂියේ ආලෝකය යනු දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් තුළින් අපගේ ආත්මය මොහොතකට දැකීමට දෙවියන් වහන්සේ අපගේ හෘදය සාක්ෂිය ආලෝකමත් කරන විශ්මය ජනක සිදුවීමකි.

ආලෝකකරණය යනු අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සඳහා කරුණාවකි. අපි අපගේ ජීවිතය, වචන සහ ක්‍රියාවන්, හොඳ සහ නරක සිතුවිලි නිරීක්ෂණය කරන අතර, සෑම ක්‍රියාවකම හෝ අතපසුවීමක ප්‍රතිවිපාකය අපට, වෙනත් පුද්ගලයින්ට සහ දෙවියන්ට දැනෙනු ඇත. සමහර සාන්තුවරයන් පවසා ඇත්තේ බොහෝ පව්කාරයන් පසුතැවිලි වී ගැලවීම ලබන බවයි.

ආලෝකය ගැන අපව දැනුවත් කිරීමට දෙවියන් වහන්සේට අනතුරු ඇඟවීම ලොව පුරා අහසේ ආශ්චර්යමත් ලකුණක් වනු ඇත. පිනෙන් ඒ සඳහා සූදානම් වන්න.

_______________________________________________________________

This entry was posted in සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.