ביאת המשיח השנייה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“נביאי שקר רבים יתעוררו ויוליכו שולל רבים; ובגלל התגברות מעשי הרוע, אהבתם של רבים תתקרר. אבל מי שישמור עד הסוף ייוושע. ובשורת המלכות הזו תאמר בכל העולם כעד לכל העמים, ואז יבוא הסוף”. (מתי 24:11-14)

הכפירה העכשווית נובעת מעלייה במעשים רעים.

“למדו לקח מעץ התאנה. כשהענף שלו נעשה רך ונובט עלים, אתה יודע שהקיץ קרוב”. (מתי כ”ד 32)

ישו השתמש בניצני עץ התאנה כאנלוגיה לאירועים ליד ביאתו השנייה.

“אבל מאותו יום ושעה איש אינו יודע, לא מלאכי השמים, ולא הבן, אלא האב לבדו”. (מתי כ”ד 36)

ישוע הזהיר שנדע את עונת שובו, והזמן מתקרב במהירות לפי סימני אחרית הימים.

___________________________________________________________

This entry was posted in עברית and tagged . Bookmark the permalink.