שמים חדשים וארץ חדשה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“ואז ראיתי שמים חדשים וארץ חדשה, כי השמים הראשונים והארץ הראשונה הלכו לעולמם, וכבר לא היה ים. ראיתי את עיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מהשמיים מאלוהים, מוכנה ככלה לבושה יפה לבעלה. ושמעתי קול רם מהכס אומר, ‘תראו! מקום משכנו של אלוהים הוא כעת בין בני האדם, והוא ישכון איתם.הם יהיו עמו, ואלוהים עצמו יהיה איתם ויהיה אלוהיהם. הוא ימחה כל דמעה מעיניהם. לא יהיה עוד מוות או אבל או בכי או כאב, כי הסדר הישן של הדברים הלך לעולמו'”. (התגלות כ”א 1 – 4)

______________________________________________________________

אלוהים יברא שמים חדשים וארץ חדשה בביאתו השנייה של המשיח. אלה שמתו במשיח יחיו בגן עדן החדש בגוף ובנפש ואלה שחיים במשיח יחיו איתו על האדמה החדשה כפי שאלוהים ברא אותה לפני החטא הקדמון.

_______________________________________________________________

This entry was posted in עברית and tagged . Bookmark the permalink.