Pakete ng Dynamic Katoliko

_______________________________________________________________

Ang pakete ay isang synopsis ng libro “Ang Apat na Palatandaan ng isang Dynamic Katoliko” ni Matthew Kelly na inilathala sa “The Dynamic Catholic Institute.”

I-click ang mga link, sa pababang order, upang makuha ang sumusunod na mga artikulo.

_______________________________________________________________

Dynamic Katoliko

Ang Tahimik na Panalangin

Walang Panalangin Katoliko

Ang Genius ng Katolisismo

Relatibongismo

Kabanalan at Relatibong

Patuloy na Edukasyong Pangrelihiyon

Pagiging Bukas-palad

Ang Saklaw ng Kabaitan

Ang Ating Kabaitan

Espirituwalidad ng Pera

Ang Kabaitan Hamon

Mahalin ang Diyos at ang Kapwa

Nais ng Diyos na Makipagkaibigan Ka

(Ito ay Nagpapatuloy)

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.