МАГИ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Влъхвите вървяха отдалеч, водени от звезда, за да обожават и да предлагат царски подаръци на бебето Исус.

Ние имаме звезда, която да ни води към Небето, нашата Вяра, трябва да подхранваме, защото да загубиш Вярата означава да загубиш компаса към Небето. Трябва да защитим нашата Вяра от враговете на душата: плътта, света и Сатана и неговите ученици. Вярата позволява да вярваш, без да виждаш. Христос каза: “Тома, имаш ли вяра, защото си Ме видял? Хората, които вярват в Мен, без да Ме виждат, са тези, които са наистина благословени!” (Йоан 20:29).

Вярата ни води към Христос в Евхаристията. Можем да посетим най-близката църква, защото Той присъства в скинията. Във всяка литургия чуваме Божието Слово, обожаваме Христос в Евхаристията и отбелязваме Тайната вечеря на Христос, Страстите и Възкресението.

______________________________________________________________

This entry was posted in Български and tagged . Bookmark the permalink.