المجوس

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Magi berjalan dari jauh dengan dipandu oleh bintang untuk memuja dan menawarkan hadiah diraja kepada Bayi Isa.

Kita mempunyai bintang untuk membimbing kita ke Syurga, Iman kita, kita mesti memupuk kerana kehilangan Iman adalah kehilangan kompas ke Syurga . . . . Kita mesti melindungi Iman kita terhadap musuh-musuh jiwa: daging, dunia, dan Syaitan dan murid-muridnya. Iman membolehkan untuk mempercayai tanpa melihat. Kristus berkata, “Thomas, adakah anda mempunyai iman kerana anda telah melihat saya? Orang-orang yang beriman kepada-Ku tanpa melihat Aku adalah orang-orang yang benar-benar diberkati! (John 20:29).

Iman membawa kita kepada Kristus di Eucharist.  Kita boleh melawat gereja terdekat, kerana Dia hadir di tabernacle.  Dalam setiap jisim, kita mendengar Firman Tuhan, memuja Kristus dalam Eucharist, dan memperingati Makan Malam Terakhir, Keghairahan dan Kebangkitan Kristus.

______________________________________________________________

This entry was posted in Melayu and tagged . Bookmark the permalink.