MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Magi su izdaleka hodali vođeni zvijezdom kako bi se poklonili i ponudili kraljevske darove Malom Isusu.

Imamo zvijezdu koja nas vodi do neba, našu vjeru, moramo njegovati jer izgubiti vjeru znači izgubiti kompas prema nebu. . . Moramo zaštititi svoju vjeru od neprijatelja duše: tijela, svijeta i Sotone i njegovih učenika. Vjera dopušta vjerovati bez viđenja. Krist je rekao: “Toma, imaš li vjere jer si me vidio? Ljudi koji vjeruju u Mene, a da Me nisu vidjeli su oni koji su zaista blagoslovljeni!” (Ivan 20:29).

Vjera nas vodi Kristu u Euharistiji. Možemo posjetiti najbližu crkvu, jer je On prisutan u svetohraništu. U svakoj misi slušamo Božju Riječ, klanjamo se Kristu u Euharistiji i spominjemo se Kristove posljednje večere, muke i uskrsnuća.

______________________________________________________________

This entry was posted in Hrvatski and tagged . Bookmark the permalink.