MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Shiúil an Magi ó chianaibh faoi threoir réalta chun adhradh a dhéanamh agus bronntanais ríoga a thairiscint Leanbh Íosa.

Tá réalta againn chun sinn a threorú chun na bhFlaitheas, ár gCreideamh, ní mór dúinn cothú mar gheall ar an gCreideamh a chailleadh ná an compás a chailleadh ar Neamh . . . Ní mór dúinn ár gCreideamh a chosaint ar naimhde an anama: an fheoil, an domhan, agus Sátan agus a dheisceabail. Ligeann creideamh creidiúint gan a fheiceáil. Dúirt Críost, “A Thomáis, an bhfuil creideamh agat mar go bhfaca tú mé? Is iad na daoine a bhfuil creideamh acu ionam gan Mise a fheiceáil na daoine atá beannaithe i ndáiríre!” (Eoin 20:29).

Tugann an Creideamh sinn go Críost san Eocairist.  Is féidir linn cuairt a thabhairt ar an séipéal is gaire, toisc go bhfuil Sé i láthair sa tabernacle.  I ngach aifreann, cloisimid Briathar Dé, adhair Críost san Eocairist, agus déanaimid comóradh ar Suipéar, Paisean agus Aiséirí Deireanach Chríost.

______________________________________________________________

This entry was posted in Gaeilge and tagged . Bookmark the permalink.