MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mágové kráčeli z dálky vedeni hvězdou, aby uctívali a nabízeli královské dary Ježíškovi.

Máme hvězdu, která nás vede do nebe, naši víru, kterou musíme živit, protože ztratit víru znamená ztratit kompas k nebi. . . Musíme chránit naši víru před nepřáteli duše: tělem, světem a Satanem a jeho učedníky. Víra umožňuje věřit, aniž bychom viděli. Kristus řekl: „Tomáši, máš víru, protože jsi mě viděl? Lidé, kteří ve Mě věří, aniž by Mě viděli, jsou ti, kteří jsou skutečně požehnaní!” (Jan 20:29).

Víra nás vede ke Kristu v eucharistii. Můžeme navštívit nejbližší kostel, protože On je přítomen ve svatostánku. Při každé mši nasloucháme Božímu slovu, klaníme se Kristu v eucharistii a připomínáme si Kristovu poslední večeři, utrpení a vzkříšení.

______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.