Ang mga Apostol ng Katapusan ng Panahon

________________________________________________________________

Ang mga Apostol ng Ang Katapusan ng Panahon ay makatuwirang maipakahulugan bilang isang partikular na tungkulin ng apostol sa isang maliit na komunidad ng mga tao. Sila ay isang grupo ng mga mananampalataya, isang biglaang pagtitipon ng puwersa na lumitaw sa loob ng Simbahan. Halimbawa, “Kami ay nananalangin kasama ng Ina ng Diyos para sa mga apostol [pangmaramihan] ng mga huling araw na bumangon,” sabi ni Archangel Michael kay Fr Rodrigue noong Enero 3, 2019.

Sa kalooban ng Diyos, ihanda sila ni Maria upang palawigin ang kanyang pamumuno sa mga makasalanan at hindi mananampalataya. Ngunit kailan at paano ito mangyayari? Diyos lang ang nakakaalam. Sa ating bahagi ay dapat nating manabik at maghintay para dito sa katahimikan at sa panalangin.

Ang “mga apostol ng huling panahon” ay isang makasaysayang katotohanan ayon sa supernatural na inspirasyon ni Mélanie Calvat. Sa pagsulat noong 1876, tiyak na sinabi ni Mélanie na ang Ina ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng mga tagubilin noong 1846 para sa paglikha ng isang bagong relihiyosong orden na tinatawag na mga apostol ng mga huling panahon, at sa isang pribadong pakikipanayam kay Papa Leo XIII noong 1878, hinikayat ng Pontiff si Mélanie upang ituloy ang paglikha ng kaayusan ayon sa alituntuning ipinagkaloob sa kanya ng Birheng Maria.

Hindi lamang si Fr Michel Rodrigue ang mystic na gumamit ng termino noong mga nakaraang dekada; ang iba ay iniugnay ito kay Hesus at/o sa Birhen sa kanilang mga mensahe.

Isang mensaheng natanggap noong Disyembre 8, 1994, Kapistahan ng Immaculada Concepcion, Don Gobbi sa Santiago sa Republikang Dominikano na kapansin-pansing bumuo at nagkonteksto sa paniwala ng mga “apostol” na ito:

Ako ang Ina ng ikalawang ebanghelisasyon. Akin ang tungkuling bumuo ng mga apostol ng ikalawang ebanghelisasyon. Sa mga taong ito, hinubog Ko kayo nang may partikular na pag iingat at sa pamamagitan ng kaloob na aking mga salita, upang maging mga apostol ng mga huling panahong ito. Mga apostol ng huling panahon, dahil kailangan ninyong ipahayag sa lahat, hanggang sa pinakadulo ng mundo, ang Ebanghelyo ni Jesus, sa mga panahong ito ng dakilang apostasiya. Sa malaking kadiliman na bumaba sa sanlibutan, ipalaganap ang Liwanag ni Kristo at ng kanyang banal na Katotohanan. Mga apostol ng huling panahon, dahil kailangan mong ibigay sa lahat ang mismong buhay ng Diyos. At sa gayon, ipinakalat mo ang samyo ng kadalisayan at ng kabanalan sa mga panahong ito ng malaking perwisyo. Mga apostol ng huling panahon, dahil kayo ay tinatawag na ibaba ang hamog ng maawaing pag ibig ni Jesus sa isang mundo na nalubog sa kawalan ng kakayahan na magmahal at lalo pang nababagabag ng poot, karahasan at digmaan. Mga apostol ng mga huling panahon, dahil kailangan ninyong ipahayag ang malapit na nalalapit na pagbabalik ni Jesus sa kaluwalhatian, na siyang aakay sa sangkatauhan sa bagong panahon, kung kailan sa wakas ay may makikitang bagong langit at bagong lupa. Ipahayag sa lahat ng kanyang nalalapit na pagbabalik: ‘Maranatha! Halika, Panginoong Hesus!’

Luz de Maria de Bonilla mula sa Costa Rica, naninirahan sa Argentina, na ang mga sulatin sa pagitan ng 2009 at 2019 ay nakatanggap ng Imprimatur mula kay Bishop Juan Abelardo Mata Guevara.

________________________________________________________________

Magkakaroon ba si Jesus ng 12 bagong apostol sa Ang Mga Panahon ng Katapusan?

“Karamihan sa mga tiyak naassuredly, oo. Ngunit maaari pa rin tayong magkahiwalay ng maraming taon mula sa pagbabalik ni Kristo. Gayunpaman, kailangang itakda ng Simbahan ang mga gulong upang ang mga Apostol ng Kapanahunan ng Wakas ay ganap na mabuo pagdating ng panahon,” kada per ang Aklat ng Apocalipsis.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.