MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Magiji su hodali izdaleka vođeni zvijezdom kako bi obožavali i prinosili kraljevske darove Baby Jesus.

Imamo zvezdu koja će nas voditi ka nebu, našoj veri, moramo negovati, jer izgubiti veru znači izgubiti kompas do neba. Moramo zaštititi svoju vjeru od neprijatelja duše: tijela, svijeta, sotone i njegovih učenika. Vera dozvoljava da se veruje a da se ne vidi. Hristos reče: “Toma, imaš li vere zato što si me video? Ljudi koji vjeruju u Mene, a da me ne vide, su oni koji su zaista blagoslovljeni.” (Ivan 20,29).

Vjera nas vodi Kristu u euharistiji. Možemo posjetiti najbližu crkvu, jer je on prisutan u šatoru. U svakoj misi slušamo Božju Riječ, klanjamo Krista u euharistiji, te obilježavamo Kristovu posljednju večeru, muku i uskrsnuće.

______________________________________________________________

This entry was posted in Bosanski and tagged . Bookmark the permalink.