MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Il-Maġi mxew mill-bogħod iggwidati minn kewkba biex jaduraw u joffru rigali rjali lil Ġesù Bambin.

Għandna kewkba li tiggwidana lejn is-Sema, il-Fidi tagħna, irridu nrawmu għax li nitilfu l-Fidi huwa li nitilfu l-boxxla tas-Sema . . . Irridu nħarsu l-Fidi tagħna kontra l-għedewwa tar-ruħ: il-laħam, id-dinja, u Satana u d-dixxipli tiegħu. Il-fidi tippermetti li temmen mingħajr ma tara. Kristu qal, “Thomas, għandek fidi għax rajtni? In-nies li għandhom fidi fija mingħajr ma jarawni huma dawk li huma tassew imberkin!” (Ġwanni 20:29).

Il-Fidi twassalna lejn Kristu fl-Ewkaristija. Nistgħu nżuru l-eqreb knisja, għax Hu preżenti fit-tabernaklu. F’kull quddiesa, nisimgħu l-Kelma ta’ Alla, naduraw lil Kristu fl-Ewkaristija, u nfakkru l-Aħħar Ċena, il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.