MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Magiene gikk langveis fra guidet av en stjerne for å tilbe og tilby kongelige gaver til Jesusbarnet.

Vi har en stjerne som veileder oss til himmelen, vår tro, vi må pleie fordi å miste troen er å miste kompasset til himmelen. . . Vi må beskytte vår tro mot sjelens fiender: kjødet, verden og Satan og hans disipler. Tro tillater å tro uten å se. Kristus sa: “Thomas, har du tro fordi du har sett meg? Menneskene som har tro på Meg uten å se Meg, er de som virkelig er velsignet!» (Johannes 20:29).

Troen leder oss til Kristus i eukaristien. Vi kan besøke den nærmeste kirken, fordi Han er til stede i tabernaklet. I hver messe hører vi Guds Ord, tilber Kristus i eukaristien og minnes Kristi siste nattverd, lidenskap og oppstandelse.

______________________________________________________________

This entry was posted in Norsk and tagged . Bookmark the permalink.