การพบเห็นปีศาจทั่วโลก

______________________________________________________________

หมอผี Msgr. สตีเฟน รอสเซ็ตติมีพฤติกรรมการครอบครองของปีศาจอย่างแข็งขัน และในแต่ละกรณีมีบทเรียนที่ชัดเจน 2 บทเรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง: ปีศาจเข้าสิงหรือคุกคามผู้คนด้วยวิธีต่างๆ มากมาย (แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่ร่างกายก็ตาม) และพวกเขาพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดด้วยพลังอำนาจ ของพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการวิงวอนต่อพระมารดา

______________________________________________________________

This entry was posted in แบบไทย and tagged . Bookmark the permalink.