Δαιμονικές παρατηρήσεις σε όλο τον κόσμο

______________________________________________________________

Εξορκιστής κ.κ. Ο Stephen Rossetti έχει ένα πολύ ενεργό πλήθος δαιμονικών ιδιοκτησιών και σε κάθε περίπτωση προκύπτουν σταθερά δύο ζωντανά μαθήματα: οι δαίμονες κυριεύουν ή παρενοχλούν τους ανθρώπους με μυριάδες τρόπους (ακόμα και όταν δεν μπαίνουν σε ένα σώμα) και νικούνται αποφασιστικά από τη δύναμη του Χριστού και της Εκκλησίας Του — και ιδιαίτερα με επικλήσεις στην Υπεραγία Μητέρα.

______________________________________________________________

This entry was posted in Ελληνικά and tagged . Bookmark the permalink.