הרגע שבו מת ישו על הצלב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

וישוע יצעק שוב בקול רם, והושיט את רוחו.

ואז, הנה, פרוכת המקדש נקרע לשניים מלמעלה למטה; ותרעדה הארץ, והסלעים נבקעו, ופתחו הקברים; והוקמו גופות רבות של הקדושים שנפלו; ויצאו מהקברים לאחר תחייתו, הם נכנסו לעיר הקודש ונראו לרבים.

כאשר ראו המאה ה- צנטוריון ואלה איתו, ששמרו על ישוע, את רעידת האדמה ואת הדברים שקרו, הם חששו מאוד, ואמרו: “באמת זה היה בן האלוהים!”

(מתי כ”ז:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in עברית and tagged . Bookmark the permalink.