គ្រាដែលព្រះគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាង

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ហើយ​ព្រះយេស៊ូវ បាន​ស្រែក​ឡើង​ម្ដង​ទៀត​ដោយ​សំឡេង​ខ្លាំង ហើយ​បាន​បញ្ចេញ​វិញ្ញាណ​របស់​ទ្រង់។

បន្ទាប់មក មើលចុះ វាំងនននៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធត្រូវបានរហែកជាពីរពីលើចុះក្រោម។ ហើយផែនដីក៏រញ្ជួយ ហើយថ្មក៏បែក ហើយផ្នូរត្រូវបានបើក។ ហើយសាកសពជាច្រើននៃពួកបរិសុទ្ធដែលបានដេកលក់ត្រូវបានលើកឡើង។ ហើយចេញពីផ្នូរបន្ទាប់ពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ ពួកគេបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងដ៏វិសុទ្ធ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនដល់មនុស្សជាច្រើន។

ដូច្នេះ ពេល​នាយ​ទាហាន និង​អ្នក​នៅ​ជាមួយ​គាត់ ដែល​នៅ​យាម​ព្រះយេស៊ូ ឃើញ​ការ​រញ្ជួយ​ដី និង​ហេតុការណ៍​ដែល​បាន​កើត​ឡើង នោះ​គេ​ភ័យ​ខ្លាច​ជា​ខ្លាំង ដោយ​ពោល​ថា៖ «នេះ​ជា​ព្រះបុត្រា​នៃ​ព្រះ​មែន!»។

(ម៉ាថាយ ២៧:៥០​-​៥៤)

______________________________________________________________

This entry was posted in ខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink.