Η στιγμή που πέθανε ο Χριστός στον Σταυρό

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Και ο Ιησούς φώναξε πάλι με δυνατή φωνή, και παρέδωσε το πνεύμα Του.

Τότε, ιδού, το πέπλο του ναού σκίστηκε στα δύο από πάνω προς τα κάτω. Και η γη σείστηκε, και οι βράχοι χωρίστηκαν, και οι τάφοι άνοιξαν. και πολλά σώματα των αγίων που είχαν κοιμηθεί αναστήθηκαν. και βγαίνοντας από τους τάφους μετά την ανάστασή Του, μπήκαν στην ιερή πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς.

Όταν, λοιπόν, ο εκατόνταρχος και όσοι ήταν μαζί του, που φύλαγαν τον Ιησού, είδαν τον σεισμό και τα όσα συνέβησαν, φοβήθηκαν πολύ, λέγοντας: «Αλήθεια αυτός ήταν ο Υιός του Θεού!»

(Ματθαίος 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Ελληνικά and tagged . Bookmark the permalink.