Jesus Annet Komme

______________________________________________________________

______________________________________________________________

«Mange falske profeter skal reise seg og forføre mange; og på grunn av økende ondskap, vil kjærligheten til mange bli kald. Men den som bevarer inntil enden vil bli frelst. Og dette evangeliet om riket vil bli forkynt over hele verden som et vitne for alle nasjoner, og så skal enden komme.” (Matteus 24:11-14)

«Lær en lekse fra fikentreet. Når grenen blir øm og spirer blader, vet du at sommeren er nær.» (Matteus 24:32)

Kristus brukte spiren av fikentreet som en analogi for hendelser nær Hans annet komme.

“Men den dagen og timen vet ingen, verken himmelens engler eller Sønnen, men Faderen alene.” (Matteus 24:36)

Jesus advarte at vi vil vite sesongen for hans gjenkomst, og tiden nærmer seg raskt i henhold til endetidens tegn.

«Derfor, hold deg våken! For du vet ikke hvilken dag din Herre kommer. Vær sikker på dette: Hvis herren i huset i huset hadde visst nattetimen da tyven kom, ville han ha holdt seg våken og ikke latt huset bryte seg inn. Slik må du også være forberedt, for i en time du ikke forventer, vil Menneskesønnen komme.» (Matteus 24:42-44)

Vi bør forbli i nådens tilstand og vokse i åndelighet. Den Hellige Ånd er den primære kilden til åndelig kraft.

______________________________________________________________

This entry was posted in Norsk and tagged . Bookmark the permalink.