Category Archives: עברית

Hebrew

Petrus Romanus, 29 בספטמבר 2021

______________________________________________________________ חג חג הקדושים מיכאל, גבריאל ורפאל 29 בספטמבר 2021 היום, נשמותי האהובות של ישו, המושיע האוהב שלנו. האם חג המלאכים האהובים שלנו: מיכאל הקדוש, גבריאל הקדוש ורפאל הקדוש. העולם נצלב על ידי ה- Covid-19 הבעייתי , הגורם לסגירת האנושות בשל חולשות הממשלות, שאפשרו … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 7 באוקטובר 2021

______________________________________________________________ הודעה שנמסרה על ידי גבירתנו לויליאם קוסטליה 7 באוקטובר 2021 יהוננו וגברתנו : “בשם האב והבן ורוח הקודש. אָמֵן. אנו מברכים אותך, בנו האהוב של הגבוה ביותר! ” וויליאם : ישו מדבר ראשון. אדוננו : “אני מברך אותך, הכומר העתידי האהוב על ביתי על פני … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 2021 בספטמבר 15

______________________________________________________________ הודעה שנמסרה על ידי גבירתנו לויליאם קוסטליה ביום רביעי, 15 בספטמבר 2021 גברתנו : “אני מברך אותך, בני האהוב, הסלע הלבן הקטן שלי!” וויליאם : גבירתנו עושה את סימן הצלב: גברתנו : “בשם האב והבן ושל רוח הקודש. אָמֵן.” וויליאם : גבירתנו ניגשת אלי ומניחה את … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 2021 בספטמבר 15

ישו מופיע לאישה יהודייה

________________________________________________________________ ישו מופיע לאישה יהודייה “העיניים שלו היו רק אהבה!” ________________________________________________________________ שירי יהושע הוא מאמין יהודי שנולד בישראל וגדל בישוע המשיח. היא מחשיבה את עצמה ליהודייה מלאה, לאחר שמצאה את אלוהי ישראל האמיתי. שירי עדיין חוגגת את כל החגים והמסורות … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on ישו מופיע לאישה יהודייה

Petrus Romanus, 2021 באוגוסט 15

_______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1UBNDdhCzDTiCoUWNFC-gR0rkoyKOEykLzkmzX8g39VAOv61XiGzEXZDI גברתנו : “בשם האב והבן ושל רוח הקודש. אָמֵן.” וויליאם : מאחוריה אלפי על אלפי אנשים ומעליהם דגל. גברתנו : “אני מברך אותך, בני היקר של ליבי ללא רבב: בשם האב והבן ושל רוח הקודש. אָמֵן.” “היום אני מגיע עם מיליון נשמות ששוחררו … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 2021 באוגוסט 15

Petrus Romanus, הודעה 832 – 6 באוגוסט 2021

_________________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR3OPkZvL1BAxcT9AS1HkRaZoWadePP7heuNgF7dHKJY-tHC2IbOJiozUuI גבירתנו: ” כשהכתר הזה מאוחד לך, אנחנו אחד במשיח ישוע, פועלים להצלת העולם, מכיוון שהוא נמצא בסכנה גדולה כעת.” וויליאם: גבירתנו מתכופפת ומנשקת את מצחי ועושה את סימן הצלב: + גבירתנו חוזרת ליד ישו: יהוננו וגברתנו: “אנו מברכים אותך בן בן הזוג הגבוה … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, הודעה 832 – 6 באוגוסט 2021

Luz de Maria, 22 ביולי 2021

________________________________________________________________ הודעה ללוז דה מריה – 22 ביולי 2021 | חלוק קטן (littlepebble.org) האנשים האהובים עלי: אני מברך אותך בזמנים של בלבול. (1) בני עמי, אל תיכנסו לריב עם אחיכם ואחיותיכם: צמחו רוחנית, תעריכו את הדחיפות שבשינוי חייכם כך שתמירו את … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 22 ביולי 2021

Christina Gallagher, 16 ביולי 2021

_______________________________________________________________ הודעה לכריסטינה גלאגר – 16 ביולי 2021 | חלוק קטן (littlepebble.org) “השתלטות העולם איתך ואתה לא מצליח לראות” ישוע: ילדתי הקטנה, אני רוצה שתגיד לאנשי העולם את מה שאני מגלה לך. אנשי העולם, קראתי לך העם שלי אבל התנערת ממני. כל … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on Christina Gallagher, 16 ביולי 2021

פטרוס רומנוס, 3 ביולי 2021

_______________________________________________________________ הודעה 831 – 3 ביולי 2021 | חלוק קטן (littlepebble.org) אדוננו: “אני מברך אותך, הסלע הלבן שלי – סלע הישועה עבור כנסיית האם הקדושה ואני מברך אותך כאן היום: בשם האב ושל הבן ושל רוח הקודש. אָמֵן. אני רוצה לברך את כל … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on פטרוס רומנוס, 3 ביולי 2021

אזהרה לדוברי עברית

_______________________________________________________________ מילות ברכה שני החברים הכי טובים שלי הם ערבים ויהודיים, אני קתולי, הדת מעולם לא הייתה בעיה ביני לבינם, ואני מאמין שאנשים בדרך כלל הולכים בעקבות הדת של הוריהם. רוח הקודש תקשרה איתי באנגלית מדוברת, באמצעות טלפתיה ולוקציות פנימיות. … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on אזהרה לדוברי עברית