Category Archives: فارسی

Persian

کسی که مسیح را دوست دارد نمی میرد

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ مادر نجات: فرزندم هیچ مرگی برای کسانی که پسرم را دوست دارند وجود نخواهد داشت یکشنبه 29 آوریل 2012 ساعت 10:00 صبح فرزندم، تو هرگز نباید فکر کنی که به دلیل تنهایی این فراخوان خاص، این تبدیل صورت … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged | Leave a comment

بهشت جدید و زمین جدید

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ «سپس آسمان جدید و زمین جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اوّل گذشته بود و دیگر دریایی وجود نداشت. من شهر مقدس، اورشلیم جدید را دیدم که از طرف خدا از بهشت فرود آمد و مانند عروسی … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged | Leave a comment

آمدن دوم عیسی

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ «پیامبران دروغین بسیاری ظهور خواهند کرد و بسیاری را فریب خواهند داد. و به دلیل زیاد شدن بدی ها، محبت بسیاری سرد می شود. اما کسی که تا آخر حفظ کند، نجات خواهد یافت. و این انجیل ملکوت … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged | Leave a comment

صلیب در آسمان سرخ

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ خدا توجه بشریت را از طریق برخوردی بر روی آسمان که قرمز خواهد شد، فراخواند و ما صلیب را در آسمان سرخ خواهیم دید. سپس امتیاز مخاطب خصوصی با مسیح را خواهیم داشت تا زندگی و هدف خود … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged | Comments Off on صلیب در آسمان سرخ