Category Archives: ଓଡ଼ିଆ

ଗାରାବାଣ୍ଡାଲ ନ୍ୟୁଜ୍

_____________________________________________________________ ଗାରାବାଣ୍ଡାଲର କଞ୍ଚିଟା _____________________________________________________________ ଗରାବାଣ୍ଡାଲର ଚାରି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ: “ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ଧୂମକେତୁ ଧକ୍କା ହେବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହଲିଯିବ, ଆକାଶ ପଛକୁ ଗଡ଼ିବ, ମୋ କ୍ରସ୍ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ । ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍କେତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଚେତାବନୀ ଆରମ୍ଭ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on ଗାରାବାଣ୍ଡାଲ ନ୍ୟୁଜ୍

Petrus Romanus, 31 ଡିସେମ୍ବର 2021

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ଆମର ଲେଡି: “ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ: ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ | ଆମେନ୍ ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ” ୱିଲିୟମ୍: ଆମ ଲେଡି ମୋତେ କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ କୁହନ୍ତି | ଆମର ଲ୍ୟାଡି: “ମୋର ଅମୃତ ହୃଦୟର ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦପୁତ୍ର, ତୁମେ ବହୁତ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 31 ଡିସେମ୍ବର 2021

Petrus Romanus, 8 ଡିସେମ୍ବର 2021

______________________________________________________________ ଆମର ପ୍ରଭୁ: “ମୁଁ କ୍ରୁଶର ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି” ୱିଲିୟମ୍:   ସେଣ୍ଟ ମାଇକେଲ, ସେଣ୍ଟ ରାଫେଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ମରିୟମ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି | ଆମର ପ୍ରଭୁ: “ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଧାରଣାର ପର୍ବ: ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 8 ଡିସେମ୍ବର 2021

Petrus Romanus, 1 ନଭେମ୍ବର 2021

______________________________________________________________ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମର ଲେଡି : “ଆମ୍ଭର ପବିତ୍ର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ: ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେନ୍। ” ୱିଲିୟମ୍ : ସାଧୁ ମାଇକେଲ୍, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଏବଂ ରାଫେଲ୍ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ଭଗବାନ ଏବଂ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି | ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି; ଆମର ପ୍ରଭୁ : “ମୋର ପବିତ୍ର … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 1 ନଭେମ୍ବର 2021

Petrus Romanus, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021

______________________________________________________________ ସାଧୁ ମାଇକେଲ୍, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଏବଂ ରାଫେଲ୍ | 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଆଜି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ​​ଯୀଶୁ, ଆମର ସ୍ନେହୀ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା | ଆମର ପ୍ରିୟ ଆର୍କେଞ୍ଜେଲ୍ସର ପର୍ବ: ସେଣ୍ଟ ମାଇକେଲ, ସେଣ୍ଟ ଗାବ୍ରିଏଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ରାଫେଲ | ସମସ୍ୟାଜନିତ କୋଭିଡ -19 ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି , ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମାନବଜାତିକୁ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021

Petrus Romanus, 7 ଅକ୍ଟୋବର 2021

______________________________________________________________ ୱିଲିୟମ୍ କୋଷ୍ଟେଲିଆଙ୍କୁ ଆମର ଲେଡି ଦ୍ M ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା 7 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମର ଲେଡି : “ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ | ଆମେନ୍ ହେ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର! ” ୱିଲିୟମ୍ : ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି | ଆମର ପ୍ରଭୁ : “ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ପୃଥିବୀରେ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 7 ଅକ୍ଟୋବର 2021

Petrus Romanus, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1GuNct6JTyG_L8KCap9Dj3_jcI2AAX2SWunXyCnbvufz6pL4L-E5UpT-8 ଆମର ଲେଡି : “ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ | ଆମେନ୍। ” ୱିଲିୟମ୍ : ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପତାକା ଅଛି | ଆମର ଲେଡି : “ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ହୃଦୟର ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁତ୍ର: ମୁଁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021

Petrus Romanus, 6 ଅଗଷ୍ଟ 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR02ZsvP3EExSf0TmtA0D5Wss9e6ysVvaxVcKUL63sbkuj_oxmI9t1ppaZM ଆମର ଲେଡି: “ଏହି ମୁକୁଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଜଣେ, ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଅଛି।” ୱିଲିୟମ୍: ଆମ ଲେଡି ନଇଁପଡି ମୋ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କ୍ରୁଶର ସଙ୍କେତ କରେ: + ଆମ ଲେଡି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି: ଆମର … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 6 ଅଗଷ୍ଟ 2021

Luz de Maria, ଜୁଲାଇ 22, 2021

______________________________________________________________ ଲୁଜ୍ ଦେ ମାରିଆଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା – 22 ଜୁଲାଇ 2021 | | ଛୋଟ ପେବଲ୍ | (littlepebble.org) ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ: ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ |  ମୋର ଲୋକମାନେ, ତୁମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ife ଗଡା କର ନାହିଁ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବ … Continue reading

Posted in ଓଡ଼ିଆ | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, ଜୁଲାଇ 22, 2021