PILIPINAS SA MGA HULING ARAW!

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Pilipino “Hindi, hindi si Kristo, Ako, ang Espiritu Santo. Dagdagan mo ang iyong mga artikulo sa mga Pilipinong nakasulat sa Filipino sa bilang at dalas.” Ang paghahayag na ito ay naganap noong unang bahagi ng 2022, habang ako … Continue reading PILIPINAS SA MGA HULING ARAW!