Pag-Unawa: Mabuti at Masasamang Espiritu

______________________________________________________________   Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng Pag-Unawasa mga Espiritu sa ilang mga Kristiyano.   “Dinala ng isang kaibigan ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki sa isang art exhibit na katabi ng isang museo … Continue reading Pag-Unawa: Mabuti at Masasamang Espiritu