Mga Dila

______________________________________________________________   Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)   Ang pagsasalita sa mga wika ay kamangha-mangha ― isang wikang hindi pa natin natutuhan, o ang wika ng “mga anghel”.  (1 mga taga corinto 13:1) Ang karisma ng mga dila ay lalo na … Continue reading Mga Dila