Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng pitong kaloob: Karunungan, Pang-unawa, Payo, Katatagan ng loob, Kaalaman, Kabanalan at Pagkatakot sa Panginoon. Sila ay pinagkalooban upang palakasin ang Mistikong Katawan ni Kristo. Hindi lahat ng Kristiyano ay … Continue reading Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu