Mga Palatandaan ng Katapusan ng Panahon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Kasunod ito ng buod ng Kabanata 21 ni Lucas tungkol sa Apocalypse. 11 Magkakaroon ng malalakas na lindol at mga salot at taggutom sa iba’t ibang dako; magkakaroon ng kakila-kilabot na mga pangyayari at mga dakilang tanda mula … Continue reading Mga Palatandaan ng Katapusan ng Panahon