Langit o Impyerno

______________________________________________________________ SAAN PA PUPUNTA? LANGIT O IMPYERNO? ______________________________________________________________ Ang Diyos ang Tagapaglikha at tagapamahala ng sansinukob. Siya ay walang hanggan, mabait, omnipresent, omniscient, at omnipotent. Ang Diyos ang dakilang pinagmumulan ng etika, at ang nagbibigay ng Byaya, kasama ang Pananampalataya … Continue reading Langit o Impyerno