Tag Archives: Divine Call

Pakete ng Banal na Tawag

______________________________________________________________ Binubuo ng package ang aking tawag mula sa Banal na Espiritu, at mga pakikipag-ugnayan sa Banal na Trinidad. Basahin sa pababang pagkakasunud-sunod ang anim na artikulong naka-hyperlink sa ibaba.Ipinakilala ako ni MANUEL sa aking mga tagapakinig. Ipinadala Ako ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Banal na Tawag

Ipinadala Ako ng Diyos sa Pagtatapat

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Dumating ako sa Estados Unidos noong Hunyo 1976, sa edad na 21, at regular na humingi ng sakramento ng Penitensiya, ngunit iniisip ko kung ako lang ang makasalanan sa parokya, dahil madalas akong mag-isa. Pagkatapos ay hindi ako … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ipinadala Ako ng Diyos sa Pagtatapat

Huwag Matakot

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Binigyan ako ng Banal na Espiritu ng misyon nang makita ko ang Tao uhaw sa Diyos, ngunit nag-atubili akong ilathala ang testimonial artikulo Makipag-usap sa Banal na Espiritu.  Nang ilathala ko ang publikasyon, nagkaroon ako ng lokasyon matapos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Huwag Matakot

Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na link kung hindi mo pa nabasa ang artikulo Tao uhaw sa Diyos. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nilisan ko ang Saint Pius V Church sa pagkamangha, paghatol at inspirasyon matapos magpakabusog ang Saint Dominic noong Agosto 8, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

Tao Uhaw sa Diyos

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Biglang lumapit sa akin ang isang estranghero sa kanyang limampung estranghero, nang lisanin ko ang aking upuan para sa Komunyon sa likod ng Dominican Church ng Saint Pius V, sa Providence, RI – sa buong Providence College Campus … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Tao Uhaw sa Diyos

Ipinadala Ako ng Diyos para Magkumpisal

______________________________________________________________ Dumating ako sa Estados Unidos noong Hunyo 1976, sa edad na 21, at regular na hinahangad ang sakramento ng Penitensiya, ngunit inisip ko kung ako lang ang makasalanan sa parokya, dahil madalas ako lang ang nagsisisi. Pagkatapos ay hindi … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ipinadala Ako ng Diyos para Magkumpisal

Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nagnilay-nilay ako tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu sa Oras ng Eukaristiya, noong Hunyo 8, 2012.  Lumitaw ang metapora: kami ay mga turbines, at ang Banal na Espiritu ang hangin na umiihip sa bawat turbina tulad … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

Focus on God’s Love

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ This is an invaluable video for this generation to focus on God’s Love. If we focus on contemporary world events, we develop stress and may succumb to Anxiety and Depression.  We must keep our sight on the invaluable … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Focus on God’s Love

Interior Locution

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ An Interior Locution is a private revelation heard or received internally, which we must verify before determining any recognition or significance. The Catechism of the Catholic Church (CCC) explains: The Church has recognized some private revelations, though it … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Divine Call Package

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The package comprises my call from the Holy Spirit and interactions with Him. MANUEL introduces me to my audience. God Sent Me to Confession because “I want to forgive and bless you,” He said. Interaction with the Holy … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments