Tag Archives: Divine Call

Huwag Matakot

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Binigyan ako ng Banal na Espiritu ng misyon nang makita ko ang Tao uhaw sa Diyos, ngunit nag-atubili akong ilathala ang testimonial artikulo Makipag-usap sa Banal na Espiritu.  Nang ilathala ko ang publikasyon, nagkaroon ako ng lokasyon matapos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Huwag Matakot

Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na link kung hindi mo pa nabasa ang artikulo Tao uhaw sa Diyos. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nilisan ko ang Saint Pius V Church sa pagkamangha, paghatol at inspirasyon matapos magpakabusog ang Saint Dominic noong Agosto 8, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

Tao Uhaw sa Diyos

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Biglang lumapit sa akin ang isang estranghero sa kanyang limampung estranghero, nang lisanin ko ang aking upuan para sa Komunyon sa likod ng Dominican Church ng Saint Pius V, sa Providence, RI – sa buong Providence College Campus … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Tao Uhaw sa Diyos

Ipinadala Ako ng Diyos para Magkumpisal

______________________________________________________________ Dumating ako sa Estados Unidos noong Hunyo 1976, sa edad na 21, at regular na hinahangad ang sakramento ng Penitensiya, ngunit inisip ko kung ako lang ang makasalanan sa parokya, dahil madalas ako lang ang nagsisisi. Pagkatapos ay hindi … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ipinadala Ako ng Diyos para Magkumpisal

Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nagnilay-nilay ako tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu sa Oras ng Eukaristiya, noong Hunyo 8, 2012.  Lumitaw ang metapora: kami ay mga turbines, at ang Banal na Espiritu ang hangin na umiihip sa bawat turbina tulad … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu

Focus on God’s Love

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ This is an invaluable video for this generation to focus on God’s Love. If we focus on contemporary world events, we develop stress and may succumb to Anxiety and Depression.  We must keep our sight on the invaluable … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Focus on God’s Love

Interior Locution

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ An Interior Locution is a private revelation heard or received internally, which we must verify before determining any recognition or significance. The Catechism of the Catholic Church (CCC) explains: The Church has recognized some private revelations, though it … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Divine Call Package

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The package comprises my call from the Holy Spirit and interactions with the Holy Trinity. MANUEL introduces me to my audience. God Sent Me to Confession because “I want to forgive and bless you,” He said. Interaction with the … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

God Sent Me to Confession

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ I arrived in the United States on June 1976, at age 21, and sought regularly the sacrament of Penance, but wondered if I was the only sinner in the parish, because I was often the only penitent.  Then … Continue reading

Posted in English | Tagged | 1 Comment

渴望天主的男人

” Rita Chan 翻译 ” 。 于2012年8月8日在多米尼加教堂的圣庇护五世后面,在普罗维登斯,罗德岛,当我正准备领圣餐时,一名年约五十的绅士突然靠近我。 那个人问我:“这里很冷!请问你要离开教堂吗? 我回答说:不,我在排队领圣体。 教堂内的温度适当,但他却是冰冷的,而我感觉到一股冷风,这我认为是精神征兆的寒潮。 “我现在能做什么?“他质疑。 你要接受圣餐? 那么排队吧!我建议。 你是天主教徒吗? “我是,但我已有很久没上教堂了。” 我提议,那么或许你应该先询问神父然后才来领圣体。他即刻愁容满面,因为他已被圣体所吸引如同指南针被北极所吸引。 他问我:“ 你排队是为了什么? ” 我回答,我在接受耶稣。 你很渴望耶稣吗? “是的,我是。。。”他立即坚决地回答。 我劝告他,行了,排队,接受耶稣并尽快请教神父。 我们是最后两个领圣体的人。我先领,之后司祭走下台阶到那人面前。 他问那司祭,“我应该做什么?” 那多米尼加司祭问:你是天主教徒吗? “我是,当我已很久没上教堂了。” “你很渴望天主吗?” “是的,我很渴望。”他很肯定的回答 他们之间简短的交谈着,且我也注意到那司祭在那人的额头上画了十字圣号,然后就将圣体放进那人的口中。 那人随即又问,:“我该怎么做?” 那司祭说:“把圣体吞下。 在惊愕中,我回到座位坐下并被恩宠所包围着。 弥撒后那个渴望耶稣的人兴高采烈的对我说:“谢谢,我很高兴。” 他询问:“我应该要如何再得到这平安与喜乐呢?”我建议他应该找个时间与那司祭谈。 这个神秘的人是谁?

Posted in 华语 | Tagged | Comments Off on 渴望天主的男人