Monthly Archives: December 2021

Huwag Matakot

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Binigyan ako ng Banal na Espiritu ng misyon nang makita ko ang Tao uhaw sa Diyos, ngunit nag-atubili akong ilathala ang testimonial artikulo Makipag-usap sa Banal na Espiritu.  Nang ilathala ko ang publikasyon, nagkaroon ako ng lokasyon matapos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Huwag Matakot

The Great Wealth Transfer

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Click the following link. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Great Wealth Transfer

Petrus Romanus, 8 December 2021

______________________________________________________________ MEDDELANDE SOM GIVET AV VÅR HERRE OCH VÅR DAM 8 DECEMBER 2021 VÅR HERRE: “Jag hälsar dig min älskade korsets son” WILLIAM:   Både Jesus och Maria är här med St. Mikael, St. Rafael och St. Gabriel. VÅR HERRE: ”Vi välsignar dig … Continue reading

Posted in Svenska | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 8 December 2021

Priez et Suivez le Bon Chemin

______________________________________________________________ Message de la Vierge Marie à Gisella Cardia, el 28 Décembre 2021 ______________________________________________________________

Posted in Français | Tagged | Comments Off on Priez et Suivez le Bon Chemin

Luz de Maria, le 27 Décembre 2021

______________________________________________________________ _______________________________________________________________ MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARÍALE 27 DÉCEMBRE 2021 Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, UNIS À MON ENFANT JÉSUS, JE VOUS APPELLE À CONTINUER VERS LA CONVERSION. Il est … Continue reading

Posted in Français | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, le 27 Décembre 2021

Luz de Maria, December 27, 2021

______________________________________________________________ MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARYTO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIADECEMBER 27, 2021 Beloved children of My Immaculate Heart: IN UNION WITH MY CHILD JESUS, I CALL YOU TO CONTINUE ON THE WAY TOWARDS CONVERSION. It is … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, December 27, 2021

Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na link kung hindi mo pa nabasa ang artikulo Tao uhaw sa Diyos. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nilisan ko ang Saint Pius V Church sa pagkamangha, paghatol at inspirasyon matapos magpakabusog ang Saint Dominic noong Agosto 8, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

Tao Uhaw sa Diyos

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Biglang lumapit sa akin ang isang estranghero sa kanyang limampung estranghero, nang lisanin ko ang aking upuan para sa Komunyon sa likod ng Dominican Church ng Saint Pius V, sa Providence, RI – sa buong Providence College Campus … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Tao Uhaw sa Diyos

MANUEL

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Bininyagan ang MANUEL, sa simbahang Matriz, Horta, Faial, Azores, noong Agosto 7, 1954, binigyan ako ng nanay ko ng hebraic na kahulugan sa atin ng Diyos. Tinawag ako ng Banal na Espiritu para sa isang banal na misyon … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on MANUEL

Luz de Maria, 27 de Diciembre del 2021

______________________________________________________________ MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍAA SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA27 DE DICIEMBRE DEL 2021 Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado: UNIDOS A MI NIÑO JESÚS, LES LLAMO A CONTINUAR HACIA LA CONVERSIÓN. Es urgente que comprendan que … Continue reading

Posted in Español | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, 27 de Diciembre del 2021